ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Επιλέξιμη δαπάνη στο Δήμο Ηράκλειας 1.635.666 ευρώ και στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά 679.308 ευρώ

 

Χρηματοδότηση 9 προτάσεων Δήμων για την επανάχρηση δημοτικών κτιρίων

  

Από το γραφείο του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη, ανακοινώνεται η ένταξη 9 έργων, με συνολικό προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ, στην δράση «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020», μετά την υπογραφή των σχετικών πράξεων από την Ειδική Γραμματέα Ευγενία Φωτονιάτα. Πρόκειται για την τρίτη σειρά εντάξεων της δράσης, στην οποία υπέβαλαν προτάσεις ΟΤΑ Α’ βαθμού, με στόχο την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας.                                                                         Ο Υφυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει: «Η δράση δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να διαμορφώσουν κατάλληλα τα παλιά τους κτίρια και μέσα από τη νέα χρήση τους να επανακαθοριστεί η παρουσία τους μέσα στον αστικό ιστό και να επιτευχθεί η οικονομική και κοινωνική αναθέρμανση των περιοχών που τα φιλοξενούν στις πόλεις».

Κατάλογος νέων έργων: (ΠΙΝΑΚΑΣ)

ΔΗΜΟΣΕΡΓΟΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δήμος Πωγωνίου

 

Eπανάχρηση δημοτικού κτιρίου πρώην Αρρεναγωγείου-Παρθεναγωγείου Δελβινακίου για πολυχώρο παροχής γνώσεων και πολιτισμού.1.150.000
Δήμος ΔεσκάτηςΕπανάχρηση κτιρίου (Μύλος Δεσκάτης) και μετατροπή του σε κέντρο Πολιτισμού και Λαογραφίας.1.468.000
Δήμος Ευρώτα-Σχέδιο Δράσης Βιοκλιματικής Αποκατάστασης κτιρίου Μπασουράκου – Πολυχώρος Σκάλας Λακωνίας.2.500.000
Δήμος Πυλαίας-ΧορτιάτηΚέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιχνιδιού Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη2.500.000
Δήμος Δυτικής ΑχαίαςΑνάπλαση του κτιρίου των αποθηκών ΑΣΟ και την μετατροπή τους σε Βιοκλιματικό Πολιτιστικό Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου1.047.020
Δήμος ΑιγιαλείαςΕπανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου2.500.000
Δήμος ΗράκλειαςΔημιουργική επανάχρηση του Δημοτικού Σχολείου Χρυσοχώραφων1.635.666
Δήμος Παύλου ΜελάΔημιουργική επανάχρηση Κτιρίου Στρατωνισμού του Μητροπολιτικού Πάρκου (πρώην στρατοπέδου) Παύλου Μελά2.500.000
Δήμος Εμμανουήλ ΠαππάΕνεργειακή αναβάθμιση και επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού Δήμου Εμμανουήλ Παππά.679.308
ΣΥΝΟΛΟ15.979.994

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 15η Ιανουαρίου 2019.