ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης

 

Χορήγηση φοιτητικών επιδομάτων από το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο

 

Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο «Παναγία η Πονολύτρια» της Ι.Μ. Σερρρών και Νιγρίτης και φέτος θα χορηγήσει φοιτητικά επιδόματα ποσού 250,00€ σε σπουδαστές /-τριες.Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα παρακάτω: Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο «Παναγία ἡ Πονολύτρια» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στά πλαίσια τοῦ φιλανθρωπικοῦ καί κοινωνικοῦ του ἔργου καί προκειμένου νά στηρίξει τήν σπουδάζουσα νεολαία τοῦ τόπου μας, θα χορηγήσει ἐφ΄ἅπαξ γιά τό ἀκαδημαϊκό ἔτος 2018 – 2019 φοιτητικά ἐπιδόματα ποσοῦ 250,00€ σέ σπουδαστές /-τριες.

Τά φοιτητικά ἐπιδόματα θά χορηγηθοῦν μέ τούς ἑξῆς ὅρους:  α) σέ νεοεισαχθέντες ἤ φοιτῶντες ἤδη σπουδαστές σέ ἀνώτατα ἤ ἀνώτερα ἐκπαιδευτικά ιδρύματα τῆς πατρίδος μας (ἀγόρια ἤ κορίτσια), β) σέ οικονομικά ἀπόρους φοιτητές, γ) μέ τήν τακτική φοίτησή τους, καί  δ)  νά κατάγονται ἀπό τήν περιφέρεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης.
Ἡ ἐπιλογή τῶν δικαιούχων θά γίνει ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου. Καλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά παραλάβουν ἀπό τόν ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας τους, ἔντυπη αἴτηση, τήν ὁποία, ἀφοῦ συμπληρώσουν, θά ὑποβάλουν μαζί μέ τά προβλεπόμενα δικαιολογητικά πού ἀναφέρονται σ’ αὐτήν εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (Κύπρου 10 –ΤΚ 62122, Σέρρες, τηλ. 2321068104, www.imsn.gr)  κατά τίς ἐργάσιμες ὥρες καί ἡμέρες, μέχρι τήν 30ῃ Νοεμβρίου 2018.
Δέ θά γίνονται δεκτές αἰτήσεις μετά τήν λήξη τῆς προθεσμίας ὑποβολῆς.

Ἐν Σέρραις τῇ  17ῃ Ὀκτωβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ