ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 Έργο συνολικού ποσού 1.269.563,12 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης Νιγρίτας»

Υπεγράφη από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΒ, Αθανάσιο Μασλαρινό και την ανάδοχο τεχνική εταιρία, η σύμβαση κατασκευής του έργου «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς Β,Γ και Δ της Δ.Κ. Νιγρίτας», συνολικού ποσού 1.269.563,12 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Η σύμβαση υπεγράφη την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει με επενδυτικό δάνειο της ΔΕΥΑ Βισαλτίας από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»