ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΒΑΛΑΝ «ΣΤΟΠ» ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΑ

Στον οδικό άξονα Προμαχώνα-Σερρών

 

Υπάλληλοι του Τελωνείου Σερρών έβαλαν “stop” σε παράνομα ποτά

 

Υπάλληλοι του Τελωνείου Σερρών, που στελεχώνουν την Κινητή Ομάδα Ελέγχου, στις  14/10/2018, στα πλαίσια διενέργειας ελέγχων στη διακίνηση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, στον οδικό άξονα Προμαχώνα-Σερρών, πραγματοποίησαν έλεγχο, με τη συνδρομή του αυτοκινούμενου οχήματος Χ-RAY, σε Δ.Χ.Φ. όχημα  και κατάσχεσαν συνολικά  236,20 λίτρα αλκοολούχα ποτά, προερχόμενα μέρος εξ αυτών από τη Ρουμανία με προορισμό την Ιταλία, καθώς α) για την εν λόγω ενδοκοινοτική διακίνηση, δεν είχε τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία περί ενδοκοινοτικής διακίνησης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 57 και 58 ν2960/01 και στα άρθρα 33 και 34 της Κ.Ο. 2008/118/ΕΚ και β) η κατοχή τους  δεν  αποδεικνύονταν από κανένα νόμιμο φορολογικό και τελωνειακό παραστατικό και δεν αποδεικνύονταν η καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων στη χώρα μας.

Η ενέργεια αυτή, ήτοι η προμήθεια, μεταφορά και κατοχή για εμπορικούς σκοπούς εντός της ελληνικής επικράτειας, εμπορευμάτων, που έχουν τεθεί ήδη σε ανάλωση σε άλλο κράτος – μέλος και υπόκεινται σε ΕΦΚ, με σκοπό την θέση τους στην εσωτερική κατανάλωση, παρακάμπτοντας την προβλεπόμενη από το άρθρο 57 του Ν2960/01 διαδικασία (υποβολή αίτησης- υποβολή ΔΕΦΚ- κατάθεση εγγύησης), προκειμένου η διακίνηση των συγκεκριμένων προϊόντων να γίνει υπό την κάλυψη του  Α.Σ.Δ.Ε., είχε ως σκοπό τη μη καταβολή προς το Ελληνικό Δημόσιο των οφειλόμενων φόρων (Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.),  πράξη που συνιστά τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία), η οποία προβλέπεται από τα άρθρα 53,54,57, 59 του Ν.2960/2001 περί ΕΤΚ σε συνδυασμό με το 119 Α παρ.2, 142 παρ. 2 και 155 παρ.2 ζ΄ του ιδίου νόμου.

Η Υπηρεσία μας προέβην σε ταυτόχρονη κατάσχεση του ως άνω Δ.Χ.Φ. οχήματος.

Σε βάρος των υπαιτίων υποβλήθηκε δικογραφία προς τον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών. Τα παραπάνω αναφέρονται σε δελτίο Τύπου του Τελωνείου Σερρών.

 

 «Στοπ» σε 76 παράνομα πακέτα τσιγάρων προερχόμενα από τη Βουλγαρία

 

Υπάλληλοι του Τελωνείου Σερρών, που στελεχώνουν την Κινητή Ομάδα Ελέγχου, στις  27/10/2018, στα πλαίσια διενέργειας ελέγχων στη διακίνηση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, στον οδικό άξονα Προμαχώνα-Σερρών, πραγματοποίησαν έλεγχο σε Ι.Χ.Ε. όχημα  και κατάσχεσαν συνολικά  76 πακέτα τσιγάρων των είκοσι τεμαχίων έκαστο, ήτοι συνολικά 1.520 τεμάχια τσιγάρα,  προερχόμενα από τη Βουλγαρία, καθώς η κατοχή τους  δεν  αποδεικνύονταν από κανένα νόμιμο φορολογικό και τελωνειακό παραστατικό και δεν αποδεικνύονταν η καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων στη χώρα μας.

Η ενέργεια αυτή, ήτοι η προμήθεια, μεταφορά και κατοχή για εμπορικούς σκοπούς εντός της ελληνικής επικράτειας, εμπορευμάτων, που έχουν τεθεί ήδη σε ανάλωση σε άλλο κράτος – μέλος και υπόκεινται σε ΕΦΚ, με σκοπό την θέση τους στην εσωτερική κατανάλωση, παρακάμπτοντας την προβλεπόμενη από το άρθρο 57 του Ν2960/01 διαδικασία (υποβολή αίτησης- υποβολή ΔΕΦΚ- κατάθεση εγγύησης), προκειμένου η διακίνηση των συγκεκριμένων προϊόντων να γίνει υπό την κάλυψη του  Α.Σ.Δ.Ε., είχε ως σκοπό τη μη καταβολή προς το Ελληνικό Δημόσιο των οφειλόμενων φόρων (Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.),  πράξη που συνιστά τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία), η οποία προβλέπεται από τα άρθρα 53,54,57, 59 του Ν.2960/2001 περί ΕΤΚ σε συνδυασμό με το 119 Α παρ.2, 142 παρ. 2 και 155 παρ.2 ζ΄ του ιδίου νόμου.

Η Υπηρεσία μας προέβην σε ταυτόχρονη κατάσχεση του ως άνω Ι.Χ.Φ. οχήματος.

Σε βάρος του υπαιτίου υποβλήθηκε δικογραφία προς τον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.