ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 2018 ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Όπως ανακοινώθηκε από την Ιερή Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης

 

Πρόγραμμα  Χοροστασιών και Λειτουργιών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας 2018

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ (1-4-2018)

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σερρῶν. Ὥρα: 07:00 – 10:30 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Δευτέρας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. Ὥρα: 19:30 – 21:30

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (2-4-2018)

Ὥρες, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κοιμήσεως Θεοτόκου Βύσσιανης Σερρῶν. Ὥρα: 07:00 – 10:00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου Μεγάλης Τρίτης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Σερρῶν. Ὥρα: 19:30 – 21:30

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (3-4-2018)

Ὥρες, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν. Ὥρα: 07:00 – 10:00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου Μεγάλης Τετάρτης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν. Ὥρα: 19:30 – 21:30

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (4-4-2018)

Ὥρες, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Προφήτου Ἠλιού Σερρῶν. Ὥρα: 07:00–10:00 π.μ.

Ἱερόν Εὐχέλαιον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης Γενικοῦ Νοσοκομείου Σερρῶν. Ὥρα: 12:00 μ.

Ἱερόν Εὐχέλαιον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Σερρῶν. Ὥρα: 17:00

Ἀκολουθία Ἱεροῦ Νιπτῆρος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Σερρῶν. Ὥρα: 19:30 – 21:30

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (5-4-2018)

Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν. Ὥρα: 07:30 – 10:30 π.μ.

Ἀκολουθία Ἁγίων Παθῶν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 – 23:00

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (6-4-2018)

Μεγάλες Ὥρες καί Μέγας Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 08:00 π.μ. – 12:00 μ.

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Β’ Κοιμητηρίου Σερρῶν. Ὥρα: 12:30 μ.

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης Γενικοῦ Νοσοκομείου Σερρῶν. Ὥρα: 13:30

Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Α’ Κοιμητηρίου Σερρῶν. Ὥρα: 15:00  

Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου Μεγάλου Σαββάτου καί Ἐπιτάφιος Θρῆνος εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν  Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 19:00. Ἔξοδος Ἐπιταφίου Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ: Ὥρα: 21:00

ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (7-4-2018)

Ἑσπερινός Μεγάλου Σαββάτου καί Θεία Λειτουργία (Α’ Ἀνάστασις) εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα 08:00 – 10:30 π.μ.

Ὑποδοχή ἁγίου Φωτός. Ὥρα: 22:45

Παννυχίς. Ἀκολουθία Ἀναστάσεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 23:00.

Ἀνάστασις. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως. 00:00 – 02:15 π.μ.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (8-4-2018)

Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 11:00 π.μ.

Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν. Ὥρα: 19:00.  

ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (9-4-2018)

Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. Ὥρα: 7:30 – 10:00 π.μ.  

Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τό ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Ραφαήλ Σερρῶν (Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν). Ὥρα: 19:00

ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (10-4-2018).

Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης

Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Σερρῶν. Ὥρα: 7:30-10:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (12-4-2018)

Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Σερρῶν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας «Ρόδον τό Ἀμάραντον». Ὥρα: 19:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (13-4-2018)

Ζωοδόχου Πηγῆς

Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν. Ὥρα: 7:30-10:30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (14-4-2018)

Μέγας Πανηγυρικός πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν. Ὥρα: 19:00.  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (15-4-2018).

Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Νικήτα

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν. Ὥρα: 7:30 – 11:00 π.μ