ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Το Εργατικό Κέντρο Ν. Σερρών υποστηρίζει δυναμικά τη διεκδίκηση των αιτημάτων των εργαζομένων του «Βοήθεια στο σπίτι»

 

Στηρίζει τον αγώνα και την απεργία των εργαζομένων του «Βοήθεια στο σπίτι»

 

Το Εργατικό Κέντρο Ν. Σερρών στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και την απεργία τους σήμερα Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018.Σε σχετική ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Ν.Σερρών αναφέρονται τα παρακάτω:

Το Εργατικό Κέντρο Ν. Σερρών στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων του ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, την Απεργία την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018. Το  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Ελληνικής Κοινωνίας που στο μέλλον αναμένεται να ενταθούν.

Υποστηρίζουμε δυναμικά την διεκδίκηση των αιτημάτων τους για:

*άμεση καταβολή των οφειλόμενων δεδουλευμένων στους εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην εξαθλίωση και αυτοί και οι οικογένειές τους.  *

*άμεση καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος στους εργαζόμενους του Προγράμματος. 

*άμεση ενίσχυση των Δομών Βοήθεια στο Σπίτι με το απαραίτητο προσωπικό, για την κάλυψη των σοβαρών ελλείψεων σε έμψυχο δυναμικό που δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. 

*ενίσχυση και αναβάθμιση των υλικοτεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του Προγράμματος.

*ένταξη των εργαζόμενων του Βοήθεια στο Σπίτι που προσλήφθηκαν με διαδικασίες ΑΣΕΠ και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία 15 και πλέον ετών σε μόνιμες θέσεις εργασίας των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Διευθύνσεων Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων με αναγνώριση των συμβάσεων εργασίας τους ως αορίστου χρόνου.