ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΩΝ) ΚΑΙ Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και η Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.

Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας σε πλήθος τομέων κοινού ενδιαφέροντος

Ορίστηκαν ήδη συντονίστριες για την παρακολούθηση υλοποίησης του μνημονίου συνεργασίας

Στις 25 Ιανουαρίου 2019, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες και η Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας σε πλήθος τομέων κοινού ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά είναι:

 • η επιστημονική συνεργασία και υποστήριξη της λειτουργίας των δύο φορέων στην τεκμηρίωση ιστορικών πληροφοριών, κατασκευή διαδραστικών χαρτών, μελέτες για την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού κ.α.                                            • η εκπόνηση πτυχιακών εργασιών και διεξαγωγή πρακτικής άσκησης. Σύνδεση της εξειδικευμένης βιβλιοθήκης της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. με τη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ.

 • Εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες σε θέματα τοπικής οικονομικής ιστορίας, πολεοδομικής εξέλιξης, ιστορίας διοικητικών θεσμών κ.α.

 • η διεκδίκηση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη από τους εκπροσώπους των δύο φορέων, από τον Πρύτανη του  ΤΕΙ ΚΜ Καθηγητή κ. Δημήτριο Χασάπη και από τον Πρόεδρο της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. κ. Δημήτριο Δημούδη. Η διάρκεια του ορίζεται τριετής.

Για την παρακολούθηση υλοποίησης του μνημονίου συνεργασίας , ορίζονται ως συντονίστριες από την πλευρά του ΤΕΙ-ΚΜ η καθηγήτρια κ. Μυροφόρα Ε. Θεοδωρίδου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και από την πλευρά της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. η Γενική Γραμματέας ΜSc Νομικής κ. Ελισάβετ Μωυσιάδου.