ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΜΕ 28 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ

Την  απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος  και προβλέπει ότι τα 28 εκατ. ευρώ είναι η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες δόσεις που θα καταβληθούν στα σχολεία το 2020.

Με το ποσό των 28 εκατομμύρια. ευρώ θα ενισχυθούν τα σχολεία της χώρας

Το ποσό κατανέμεται στους 332 Δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με το ποσό των 28 εκατ. ευρώ -που θα διατεθούν μέσω των κατά τόπους δήμων- θα ενισχυθούν τα σχολεία της χώρας.

Η απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος προβλέπει ότι τα 28 εκατ. ευρώ είναι η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες δόσεις που θα καταβληθούν στα σχολεία το 2020. Τα χρήματα θα διατεθούν για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Στην απόφαση, συγκεκριμένα, τονίζεται ότι από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» κατανέμεται το ποσό των 28.000.000 ευρώ στους 332 Δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η κατανομή των ποσών στα σχολεία

Για την κατανομή του ποσού ελήφθησαν υπ’ όψιν δεδομένα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σχολική χρονιά 2018-2019 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματικές εντολές του υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Πώς κατανέμονται τα ποσά για τα  σχολεία στους σερραϊκούς δήμους:

Δήμος Αμφίπολης 25.340,00

Δήμος Βισαλτίας 53,880.00

Δήμος Εμμανουήλ Παππά 42,380,00

Δήμος Ηράκλειας 64.490,00

Δήμος Σερρών 307,440,00

Δήμος Σιντικής 87.900,00