ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» ΣΤΙΣ 8 ΚΑΙ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Θα διεξαχθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στο κτίριο της «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» (Πανεπιστημίου 22)

 

Συνέδριο με θέμα «Αρχαιολογικές Έρευνες και Μεγάλα Δημόσια Έργα»

 

Το πλούσιο ανασκαφικό έργο που πραγματοποίησαν την τελευταία δεκαετία στο πλαίσιο κατασκευής των μεγάλων δημόσιων έργων, θα δημοσιοποιήσουν σε συνέδριο για ειδικούς επιστήμονες αλλά και για το ευρύ κοινό, οι εφορείες αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στο κτίριο της «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία»  (Πανεπιστημίου 22 ), με τη συμμετοχή περισσότερων από ενενήντα (90) συνέδρων.

Τίτλος του συνεδρίου είναι « Αρχαιολογικές Έρευνες και Μεγάλα Δημόσια Έργα » που αφορούν κυρίως τους μεγάλους οδικούς άξονες (ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, ΙΟΝΙΑ, ΠΑΘΕ, Ε65, ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ), καθώς και στρατηγικές επενδύσεις (ΔΕΗ, Λίμνη Κάρλα).

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η προώθηση αξιοποίησης της εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσα από τη διαχείριση των αρχαιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών μεγάλων δημόσιων έργων. Οι ενότητες του συνεδρίου αφορούν το συνολικό έργο των περιφερειακών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα, το ανασκαφικό και ερευνητικό έργο σε αρχαιολογικές θέσεις, όπως οικισμοί-πόλεις, νεκροταφεία, χώροι λατρείας, ύπαιθρος χώρα, αγροτικές-εργαστηριακές εγκαταστάσεις, οχυρώσεις, οδικά δίκτυα, λουτρά και την προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*