ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Την Τρίτη  17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου με τέσσερα θέματα

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερρών

Τακτική συνεδρίαση, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερρών  με τέσσερα θέματα θα γίνει  την Τρίτη  17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου . Τα θέματα έχουν ως εξής:

1ο ΘΕΜΑ: Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών  οργάνων στο κατάστημα με καδ.  56.10 (Δραστηριότητες  υπηρεσιών εστιατορίων )πού βρίσκεται στον  Λευκώνα –Σερρών.                                                            

2o ΘΕΜΑ: Πρόταση  διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών.

3o ΘΕΜΑ:  Πρόταση  διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών.

4o ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κανονισμού κοιμητηρίων.