ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Για τον σχεδιασμό και τις δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των χιονοπτώσεων – παγετού και πλημμυρικών φαινομένων κατά την περίοδο 2019 – 2020

Σύγκληση σήμερα του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Τακτική σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Π.Ε. Σερρών, με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των χιονοπτώσεων – παγετού και πλημμυρικών φαινομένων κατά την περίοδο 2019 – 2020»,  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 καιώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κων/νος Καραμανλής» του Διοικητηρίου της Π.Ε. Σερρών υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, Παναγιώτη Σπυρόπουλου. ,

Υπενθυμίζουμε ότι τα τακτικά ΣΟΠΠ έχουν ως αντικείμενο:

√ Τον απολογισμό δράσεων πολιτικής προστασίας από τους φορείς που μετέχουν στο ΣΟΠΠ στο πλαίσιο αποτίμησης και άντλησης διδαγμάτων από την αποκτηθείσα εμπειρία.

√ Την αμοιβαία ενημέρωση από τα μέλη του ΣΟΠΠ για την ετοιμότητα στη λήψη μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται βάσει του θεσμικού πλαισίου και των συντονιστικών– κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδονται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και αφορούν στο σχεδιασμό δράσεων πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3013/2002 όπως ισχύει.

√ Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων που μπορούν να αναλάβουν οι συμμετέχοντες φορείς, με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους σε έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας, στην πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.

√ Την καταγραφή των αναγκαίων δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας και προτάσεων για την υλοποίησή τους.

√ Την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού πόρων και μέσων των φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας.

√ Την αξιοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων καθώς και την παροχή διευκρινίσεων για εξειδικευμένα ή τεχνικά ζητήματα.

   Παρακαλούμε οι εισηγήσεις σας στην σύσκεψη να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας, για την ταχύτερη σύνταξη των πρακτικών του ΣΟΠΠ και την άμεση κοινοποίησή τους, στους εκπροσωπούμενους στο ΣΟΠΠ φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 7 «Εσωτερική λειτουργία ΣΟΠΠ» της (α) σχετικής Απόφασης.

Α. Μέλη του ΣΟΠΠ

1.Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών, κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος,

2.Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών, κα. Αικατερίνη Περιστέρη,

3.Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών, κα. Αβραμίδου Βασιλεία,

4.Πρόεδρος ή οριζόμενος εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων,

5.Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης,

6.Προϊστάμενος Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ,

7.Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Σερρών,

8.Στρατιωτικός Διοικητής του 10ου Συντάγματος Πεζικού ή εκπρόσωπός του,

9.Διευθυντής Αστυνομικής Δ/νσης Σερρών,

10.Λιμενάρχης Ιερισσού,

11.Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών,

12.Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α. Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης,

13.Προϊστάμενος Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Σερρών,

14.Προϊσταμένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Σερρών,

15.Οριζόμενος εκπρόσωπος της 4ης ΥΠΕ,

16.Εκπρόσωποι των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Σερρών,

Β. Εκπρόσωποι Δήμων, λοιπών Φορέων και Υπηρεσιών

17.Δήμαρχοι Π.Ε. Σερρών ή εκπρόσωποι τους,

18.Τμήμα Τροχαίας Σερρών,

19.Προϊσταμένη ή εκπρόσωπος της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Σερρών,

20.Προϊστάμενος ή εκπρόσωπος Δασαρχείου Σερρών,

21.Προϊστάμενος ή εκπρόσωπος Δασαρχείου Σιδηροκάστρου,

22.Προϊστάμενος ή εκπρόσωπος Δασαρχείου Νιγρίτας,

23.Προϊστάμενος ή εκπρόσωπος της Δ/νσης Υδάτων Κ.Μ.

24.Προϊστάμενος ή εκπρόσωπος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών,

25.Προϊστάμενος ή εκπρόσωπος της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών,

26..Διοικητής ή εκπρόσωπος του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών,

27.Προϊστάμενος ή εκπρόσωπος του Ε.Κ.Α.Β. Σερρών,

28.Προϊστάμενος ή εκπρόσωπος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών,

29.Προϊστάμενος ή εκπρόσωπος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών,

30.Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κιλκίς – Π.Ε. Δράμας – Π.Ε. Καβάλας,

31.Πρόεδρος ή εκπρόσωπος Γ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. Σερρών,

32.Πρόεδροι ή εκπρόσωποι Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. Σερρών,

33.Δ/ντής ή εκπρόσωπος της ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Σερρών,

34.Δ/ντής ή εκπρόσωπος του Ο.Σ.Ε. της Π.Ε. Σερρών,

35.Δ/ντής ή εκπρόσωπος του Ο.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών,

36.Δ/ντής ή εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης Λ. Κερκίνης,

37.Πρόεδρος ή εκπρόσωπος του ΚΤΕΛ και του Αστικού ΚΤΕΛ Σερρών.