ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Εν όψει της εκπνοής της προθεσμίας δήλωσης ορθών τετραγωνικών μέτρων

Σύσκεψη για τα δημοτικά τέλη στο Επιμελητήριο Σερρών προκειμένου να συζητήσουν το θέμα των δημοτικών τελών

Προτάσεις Επιμελητηρίου Σερρών σχετικά με δημοτικά τέλη-Επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς

Την Τετάρτη 26η Αυγούστου 2020, πραγματοποιήθηκε Σύσκεψη στο Επιμελητήριο Σερρών,  με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΟΕΒΕΣ Σερρών, του Εμπορικού Συλλόγου Σερρών, της Ένωσης Ξενοδόχων Σερρών, της ΒΙ.ΠΕ Σερρών και των Προέδρων των Τμημάτων του Επιμελητηρίου, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα των δημοτικών τελών εν όψει της εκπνοής της προθεσμίας δήλωσης των ορθών τετραγωνικών μέτρων στους Δήμους.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

· Με το άρθρο 51 παρ.2 του Νόμου 4647/2019 δόθηκε η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλουν έως 31 Αυγούστου 2020 διορθωτικές δηλώσεις στοιχείων εμβαδού των ακινήτων τους, χωρίς πρόστιμα ή αναδρομικές χρεώσεις κάθε είδους δημοτικών τελών, φόρων και εισφορών, και σύμφωνα με αυτό πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν άμεσα τις δηλώσεις αυτές.

· Πρέπει να παραταθεί για την 1/1/2021 η έναρξη υπολογισμού των διαφορών στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές που θα προκύψουν από τις δηλώσεις τετραγωνικών των επιχειρήσεων με αντίστοιχη τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019.

· Είναι αναγκαίο να μειωθούν στο ελάχιστο τα υπέρογκα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις ή άλλου είδους επιβαρύνσεις που προβλέπονται σε περίπτωση μη δήλωσης των τετραγωνικών μέτρων και να μην υπάρξει καμία επιβάρυνση από οποιαδήποτε αρχή για τις μη δηλωθείσες έως τώρα εκτάσεις.

· Η δήλωση των ορθών τετραγωνικών θα αυξήσει τα έσοδα των Δήμων, τα οποία θα πρέπει να είναι ανταποδοτικά. Στη βάση, λοιπόν, της ανταποδοτικότητας θεωρούμε ότι αυτή η αύξηση των εσόδων θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγάλη μείωση των συντελεστών δημοτικών τελών.

· Οι συντελεστές δημοτικών τελών δεν θα πρέπει να αφορούν ολόκληρους τους χώρους και τους αγρούς των επιχειρήσεων, παρά μόνο τους χώρους που παράγουν απορρίμματα.

· Η  μείωση των συντελεστών θα συμβάλει βραχυπρόθεσμα στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, που επλήγη από την πανδημία του κορωνοϊού, και μακροπρόθεσμα στη δημιουργία ενός υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη του Ν. Σερρών, γεγονός που θα ωφελήσει και τους Δήμους τόσο άμεσα (πληρωμή τελών και φόρων) όσο και έμμεσα (απασχόληση, επενδύσεις).

Οι απόψεις αυτές θα πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω και να συζητηθούν με τους Δήμους του Ν. Σερρών, με στόχο την εύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης για ένα πρόβλημα που ταλανίζει διαχρονικά την επιχειρηματικότητα και έχει ενταθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Προτάσεις Επιμελητηρίου Σερρών σχετικά με δημοτικά τέλη

Με επιστολή του προέδρου του προς τον αρμόδιο υπουργό, κοινοποιώντας ταυτόχρονα την επιστολή στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου εκ Σερρών και στους βουλευτές Σερρών, το Επιμελητήριο Σερρών ενημέρωσε για τις προτάσεις του για τα δημοτικά τέλη. Η επιστολή συγκεκριμένα έχει ως εξής:

27/08/2020
Αρ. Πρωτ. 1627

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών, κο Θεοδωρικάκο
ΚΟΙΝ: Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κο Κώστα Καραμανλή,
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κα Φωτεινή Αραμπατζή,
Βουλευτές Ν. Σερρών.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

Αξιότιμε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τη διάταξη του Ν. 4647/2019 περί δημοτικών τελών, δόθηκε η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλουν έως 31 Αυγούστου 2020 διορθωτικές δηλώσεις στοιχείων εμβαδού των ακινήτων τους, χωρίς πρόστιμα ή αναδρομικές χρεώσεις κάθε είδους δημοτικών τελών, φόρων και εισφορών, ενώ τυχόν διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων αυτών θα υπολογίζονται και θα οφείλονται μόνο από την 1/1/2020.
Το Επιμελητήριο Σερρών κάλεσε όλες τις επιχειρήσεις – μέλη του να ολοκληρώσουν άμεσα τις σχετικές δηλώσεις τους, καθώς πρόκειται για μία ρύθμιση που κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι επιχειρήσεις έχουν επιβαρυνθεί με υπέρμετρες υποχρεώσεις που συσσωρεύονται από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού και απειλούν την ίδια την επιβίωσή τους. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε θερμά για τα ακόλουθα:

Παράταση για την 1/1/2021 της έναρξης υπολογισμού των διαφορών στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές που θα προκύψουν από τις δηλώσεις τετραγωνικών των επιχειρήσεων με αντίστοιχη τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019.

Μείωση στο ελάχιστο των υπέρογκων προστίμων, προσαυξήσεων ή άλλου είδους επιβαρύνσεων που προβλέπονται σε περίπτωση μη δήλωσης των τετραγωνικών μέτρων και να μην υπάρξει καμία επιβάρυνση από οποιαδήποτε αρχή για τις μη δηλωθείσες έως τώρα εκτάσεις.

Ανταποδοτικότητα των τελών, καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που παρά την πληρωμή δημοτικών τελών, οι επιχειρήσεις δεν εξυπηρετούνται.

Ειδική πρόβλεψη για τις οργανωμένες μονάδες και περιοχές, όπως για παράδειγμα για τις ΒΙ.ΠΕ., προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται και να συμβάλλονται με ιδιώτες αντί για τους Δήμους και να μην αναγκάζονται να πληρώνουν διπλά τέλη τόσο στους φορείς διαχείρισής τους, όπως είναι η ΕΤΒΑ, όσο και στους Δήμους.

Μείωση του συντελεστή δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις στο ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και όχι για ολόκληρους τους χώρους και τους αγρούς των επιχειρήσεων, παρά μόνο για τους χώρους που παράγουν απορρίμματα και άρα παρέχονται ανταποδοτικές υπηρεσίες από τους Δήμους, δεδομένης της αναμενόμενης μεγάλης αύξησης των τετραγωνικών μέτρων από τις ορθές δηλώσεις αυτών.

Μη δυνατότητα ανεξέλεγκτης αύξησης των συντελεστών των δημοτικών τελών από τους Δήμους.

Κύριε Υπουργέ,  
Εάν θέλουμε να έχουμε υγιείς επιχειρήσεις που θα δημιουργούν θέσεις εργασίας και θα προάγουν την τοπική και εθνική οικονομία, θα πρέπει και το κράτος αντίστοιχα να προωθεί ρυθμίσεις που είναι δίκαιες και όχι να επιβάλει φόρους και επιβαρύνσεις χωρίς αντίκρισμα, ειδικά, μάλιστα, σε εποχές που πολλές επιχειρήσεις οδηγούνται σε παύση λειτουργίας τους.

Με εκτίμηση,
Χρήστος Μέγκλας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών