ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙ ΑΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 74 ΕΤΩΝ

Με νομοθετική ρύθμιση  που κατατέθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την Παρασκευή  7 Ιουνίου 2019

Παράταση για πέντε (5) μήνες της ισχύος των διπλωμάτων για πολίτες άνω των 74 ετών

Αίρεται η εναλλαγή εκπαιδευτών λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού

Παρατείνεται  για πέντε (5) μήνες η ισχύς των διπλωμάτων για πολίτες άνω των 74 ετών με νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019. Παράλληλα, με την ίδια νομοθετική ρύθμιση  αίρεται η εναλλαγή εκπαιδευτών λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σε σχετικό δελτίο Τύπου από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρονται συγκεκριμένα τα παρακάτω:

Με νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε σήμερα(Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019)  από το ΥΠ.Υ.ΜΕ. δίνεται 5μηνη παράταση ισχύος των διπλωμάτων οδήγησης των πολιτών που έχουν συμπληρώσει το 74έτος της ηλικίας τους και έχουν κάνει αίτηση επανεξέτασης έως 31 Ιουλίου 2019. Η παράταση ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, ενώ ταυτόχρονα χορηγείται σχετική βεβαίωση σε όσους εξετάζονται επιτυχώς μέχρι να λάβουν το ανανεωμένο δίπλωμα. Στόχος είναι η αποσυμφόρηση των Δ/σεων Μεταφορών των Περιφερειών, οι οποίες έχουν την ευθύνη διεξαγωγής των εξετάσεων και η διευκόλυνση των πολιτών.

Να υπενθυμίσουμε πως η συμφόρηση έχει προκληθεί από την αναίτια αποχή της Ομοσπονδίας των εξεταστών έως τον Μάρτιο, καθώς έχουν καταβληθεί όλα τα δεδουλευμένα και έχει παραταθεί η θητεία τους στο μεταβατικό στάδιο  έως τον Οκτώβριο του 2019.

Επίσης με τη νομοθετική ρύθμιση αίρεται η εναλλαγή των εκπαιδευτών των σχολών κατά το στάδιο εξέτασης του συνόλου των υποψήφιων οδηγών και επανεξεταζόμενων οδηγών προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των εκπαιδευτών σε βάρος των εξεταζόμενων, τα οποία παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του  μέτρου. Η ρύθμιση αυτή αφορά τη μεταβατική περίοδο την οποία διανύουμε, καθώς στην οριστική εφαρμογή, η εκπαίδευση των εξεταστών – εργαζομένων των Περιφερειών του ειδικού σώματος που συγκροτείται  και η ύπαρξη καμερών θα ολοκληρώσει την εφαρμογή του νέου συστήματος που καθιερώνει τη διαφάνεια.

Να ενημερώσουμε πως στις Περιφερειακές Ενότητες που δεν πραγματοποιούνται εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, αυτό οφείλεται στη μη προσέλευση των εκπαιδευτών της περιοχής για την κατάθεση των αιτήσεων των μαθητών τους, προκειμένου να προγραμματιστούν οι εξετάσεις τους