Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Σχετικά με την  «Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού»

Ο Κωνσταντίνος Μπούμπας  κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας

Ο βουλευτής Σερρών με την Ελληνική Λύση κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας  κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής  Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλο σχετικά με την  «Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού». Το κείμενο της ερώτησης που κατατέθηκε έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΘΗΝΑ, 29/10/2019

Του Κωνσταντίνου Μπούμπα, βουλευτού Νομού Σερρών

ΠΡΟΣ :  Τον κ. Παναγιωτόπουλο, Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ: «Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού»

Με το νόμο 3883/2010 επιχειρήθηκε η καταπολέμηση του καθεστώτος ανασφάλειας και φαινομένων κομματικοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων κατά τα διαλαμβανόμενα της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης.

Ωστόσο οι περαιτέρω Υπουργικές αποφάσεις σχετιζόμενες με την Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων δεν εναρμονίστηκαν ικανοποιητικά με το πνεύμα του νομοθέτη.

Κατόπιν των παραπάνω η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.) κατέθεσε σειρά προτάσεων με κύριο γνώμονα την ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της εμπιστοσύνης των στρατιωτικών στη δημόσια διοίκηση.

Επειδή οι στρατιωτικοί υπέχουν έναντι του Κράτους υψηλές προσδοκίες και διέρχονται ένα απαιτητικό περιβάλλον με πλήθος απαιτήσεων και δυσκολιών τόσο σε υπηρεσιακό επίπεδο όσο και σε οικογενειακό, απαιτείται ο κατ’ ουσίαν εκσυγχρονισμός του πλαισίου μεταθέσεών τους ώστε απερίσπαστα να προσηλώνονται στα καθήκοντά τους καθιστώντας τις Ένοπλες Δυνάμεις μας σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η αρχή της διαφάνειας με πλήρη γνώση των στοιχείων των συνυποψήφιων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση και διασφαλίζεται με την απόφαση υπ’ αριθμόν 17/07-02-2002 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και με υπ’ αριθμόν Γ/ΕΞ/214-1/15-11-2012 απόφαση προσπελάται το επικαλούμενο υπηρεσιακό απόρρητο των κριτηρίων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)Αποδέχεστε ότι η Υπουργική Απόφαση παραμετροποίησης των κριτηρίων των εν ενεργεία στρατιωτικών χρήζει βελτίωσης και εμπεριέχει πληθώρα στοιχείων που δεν ενισχύουν τη διαφάνεια;

2)Διατίθεστε να εισάγεται τις προτάσεις της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, όπως σας κατατίθενται;

3)Διατίθεστε να τροποποιήσετε το υπάρχον πλαίσιο μεταθέσεων των στρατιωτικών ώστε να ενταχθούν και οι θέσεις σε ΣΓ Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και στην Προεδρία της Δημοκρατίας με κριτήρια ώστε να μην υπάρχει δείγμα κομματικοποίησης των ενόπλων δυνάμεων ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και θωρακίζοντας το αίσθημα δικαίου των στρατιωτικών;

Ο ερωτών βουλευτής Κωνσταντίνος Μπούμπας