Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ –ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Από το βουλευτή Σερρών της Ελληνικής Λύσης προς τον Νικόλαο. Παναγιωτόπουλο, Υπουργό Εθνικής  Άμυνας

Ερώτηση του βουλευτή Κωνσταντίνου Μπούμπα με θέμα «Τοποθετήσεις-Μεταθέσεις εν ενεργεία αιρετών στρατιωτικών»

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Νομού Σερρών της Ελληνικής Λύσης  Κωνσταντίνος Μπούμπας, με θέμα

«Τοποθετήσεις-Μεταθέσεις εν ενεργεία αιρετών στρατιωτικών», προς τον Νίκο Παναγιωτόπουλο , Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Η Ελληνική Λύση όντας πλησίον στις Ένοπλες Δυνάμεις , στέκεται αρωγός σε κάθε δίκαιο αίτημα των στελεχών τους.

   Σύμφωνα με το άρθρο 93 , παρ.7 του ν.3852/2010  ορίζεται ότι « Οι Δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα , που έχουν εκλεγεί ως μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο που εξελέγησαν ». Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 , παρ.1 του ν.4609/2019 τα παραπάνω εφαρμόζονται και στο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ.   

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 93 , παρ.7 του ν.3852/2010 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 , παρ.2 του ν.4071/2012 ορίζεται ότι « Τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο που εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη ισχύει μόνο για τη μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη περιοχή.

Έχουν παρατηρηθεί τον τελευταίο καιρό περιστατικά τα οποία δεν έρχονται σε εναρμόνιση με τις επιταγές των παραπάνω άρθρων με αποτέλεσμα πολλοί αιρετοί εν ενεργεία στρατιωτικοί να έχουν κωλύματα παρουσίας σε δημοτικά και τοπικά συμβούλια διότι δεν έχουν αποσπαστεί στον τόπο που εκλέχθηκαν ή σε όμορους παραμεθόριους νομούς σε περίπτωση που υπηρετούν στην παραμεθόριο. Συγκεκριμένα έχουν διαπιστωθεί αρκετές αδικίες ενώ πολλοί δεν έχουν αποσπαστεί ακόμα και ως εκ τούτου πολλοί αιρετοί στρατιωτικοί να έχουν ήδη διαμαρτυρηθεί και εγγράφως στις υπηρεσίες τους αφού πλέον δεν αποσπώνται ή μετατίθενται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο που εξελέγησαν όπως  συμβαίνει με τους δημόσιους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα και αποτυπώνεται στο άρθρο 14 , παρ.1 του ν.4609/2019 ( ΦΕΚ τ. Α’ 67/03-05-2019). Επιπλέον παρατηρείται συχνά το φαινόμενο πολλοί εν ενεργεία αιρετοί στρατιωτικοί ως τακτικοί σύμβουλοι να μην δικαιούνται καν ειδική άδεια όπως ο πρόεδρος τοπικού συμβουλίου με αποτέλεσμα να κάνουν χρήση της κανονικής αδείας τους και όταν τελειώνει η τελευταία να δηλώνουν πολλές φορές απόντες από τις διαδικασίες των τοπικών και δημοτικών συμβουλίων, αφού δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραβιάζεται ευθέως το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ενός ενεργεία αιρετού στρατιωτικού στο μέλλον αφού στην ουσία η αρμόδια υπηρεσία τον αποθαρρύνει να βάζει εκ νέου υποψηφιότητα μην χορηγώντας τον άδεια πόσω μάλλον απόσπαση ή μετάθεση πλησίον στην περιοχή που εκλέχθηκε έτσι ώστε απερίσπαστος να είναι συνεπής στα επιχειρησιακά και πολιτικά του καθήκοντα. Εκτός αυτού πως είναι δυνατόν ένας στρατιωτικός αιρετός που υπηρετεί σε μη παραμεθόριο να παίρνει άμεσα απόσπαση σε μη παραμεθόριο περιοχή ( πολλές φορές αυτή η περιοχή είναι η περιοχή που εκλέχθηκε) ενώ ένας άλλος που υπηρετεί σε μη παραμεθόριο να παραμένει εγκλωβισμένος εκεί και να μην μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα για τα οποία τον εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Άλλωστε η αρμόδια υπηρεσία έχει την δυνατότητα να τον αποσπάσει στην πλησιέστερη παραμεθόριο περιοχή διευκολύνοντας τον στην διεκπεραίωση του πολιτικού του έργου σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 του ν.4071/2012.                                                      

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

Θα προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του προσωπικού των Ενόπλων  Δυνάμεων και να αποκατασταθούν οι κατάφωρες αδικίες σχετικά με τις αποσπάσεις – μεταθέσεις τους σε περίπτωση εκλογής τους ;

Ο ερωτών βουλευτής

Κωνσταντίνος Μπούμπας