Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Ομιλία στη Βουλή με  θέμα : Το δημογραφικό αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή του έθνους . Οφείλουμε να θέσουμε νέα θεμέλια μιας σύγχρονης δημογραφικής πολιτικής της Χώρας .

Λεονταρίδης: το επίδομα γέννησης είναι ένα πρώτο βήμα και πιστεύω ότι θα παρθούν και άλλα μέτρα

Ομιλία στη Βουλή  πραγματοποίησε ο  Λεονταρίδης Θεόφιλος, βουλευτής Σερρών,τ.υπουργός, με θέμα : Το δημογραφικό αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή του έθνους . Οφείλουμε να θέσουμε νέα θεμέλια μιας σύγχρονης δημογραφικής πολιτικής της Χώρας .

Ο πρώην Υπουργός μιλώντας στη Βουλή στο ν/σ με το οποίο θεσπίζεται το επίδομα γέννησης 2000 ευρώ επεσήμανε το μεγάλο πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού και της υπογεννητικότητας που τείνει να πάρει επικίνδυνες εθνικές διαστάσεις .
Εκτός από το επίδομα γέννησης ο Θ.Λεονταρίδης τόνισε ότι η ανάγκη αύξησης δομών φροντίδας βρεφών και νηπίων με χρηματοδότηση στους Δήμους που θα υλοποιηθεί συνιστά βασικό πυλώνα της μέριμνας για το παιδί και της στήριξης του θεσμού της οικογένειας .
Επίσης η θέσπιση του αφορολογήτου και ακατάσχετου του επιδόματος νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα στοχεύει στην ενίσχυση των πολιτών που διαβιούν μόνιμα σε αυτές τις περιοχές .

Η Ενίσχυση αφορολογήτου 1000 ευρώ για κάθε παιδί , η μείωση του ΦΠΑ για αγορά βρεφικών ειδών στο 13% , το επίδομα 180 ευρώ ώστε κάθε παιδί να είναι σε βρεφονηπιακό σταθμό και τώρα το επίδομα γέννησης είναι θετικά βήματα στη συλλογική ψυχολογία και τις προσωπικές σταθμίσεις πολιτών ως προς την απόφαση να ξεκινήσουν μια νέα οικογένεια.

Το παρόν νομοσχέδιο με τίτλο «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνιστά μία πρώτη απάντηση σε ένα χρόνιο και διττό πρόβλημα που ταλανίζει την ελληνική πολιτεία, αυτό της δημογραφικής γήρανσης και της υπογεννητικότητας.

Ειδικότερα, κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας πολλές οικογένειες είτε ανέβαλαν επ’ αόριστο την απόκτηση τέκνων είτε περιορίζονταν στο ένα τεκνό. Ο λόγος είναι ότι αδυνατούσαν να προσφέρουν τις συνθήκες εκείνες που συνάδουν σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Η πληθυσμιακή συρρίκνωση δεν είναι αποκλειστικό γνώρισμα της Ελλάδος, αλλά και άλλων πιο προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών. Ωστόσο, το συνεχώς επιδεινούμενο δημογραφικό πρόβλημα λαμβάνει συγκριτικά μεγαλύτερες διαστάσεις στη χώρα μας που επιτείνεται ακόμα περαιτέρω με την αδράνεια για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων ενίσχυσής του.

Η Ελλάδα, όμως, με την τωρινή Κυβέρνηση γυρίζει σελίδα σταθερά με τη θέσπιση επιδόματος γέννησης ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα από 1/1/ 2020. Το επίδομα αυτό θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ. Όπως διαφαίνεται ξεκάθαρα και από τον τίτλο του νομοσχεδίου, πρόκειται για επίδομα και δη επίδομα προνοιακού χαρακτήρων που καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα κοινωνικών ομάδων και κυρίως, τις πιο ασθενείς. Γι’ αυτό είναι ακατάσχετο, μη φορολογητέο και στοχεύει να αποτελέσει ουσιαστικό κίνητρο για τους μέλλοντες γονείς ως προς την απόκτηση απογόνων και φυσικά ένα σημαντικό βοήθημα στα πρώτα και αυξημένα έξοδα ανατροφής του τέκνου.

Επίσης, εισάγεται κριτήριο νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην ελληνική επικράτεια των δικαιούχων του επιδόματος γέννησης, προκειμένου να υφίσταται ισχυρός δεσμός των ανωτέρω δικαιούχων με το κράτος υποδοχής. Για τους πολίτες τρίτων κρατών οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο ρυθμιστικό καθεστώς συγκεκριμένων περιπτώσεων, απαιτείται δωδεκαετής διαμονή στη χώρα πριν την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης.

Το επίδομα γέννησης χορηγείται με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα, το οποίο ορίζεται στις 40.000 ευρώ ετησίως, όπως προκύπτει από τη φορολογική δήλωση και από τη σχετικώς εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.                                                                               Όπως σε κάθε χάραξη πεδίου πολιτικής, έτσι και σε αυτή την περίπτωση του επιδόματος γέννησης πρέπει να ορίζονται σαφή και κυρίως ορθολογικά κριτήρια χορήγησής του, τα οποία θα λαμβάνουν υπ’ όψιν τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, θα σέβονται την ιδιότητα του και θα εναρμονίζονται με το γενικότερο αίσθημα περί δικαίου. Αυτό, λοιπόν, πράττουμε και εμείς σήμερα.

Μεταξύ των άλλων θετικών ρυθμίσεων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι ότι η αίτηση για τη λήψη του επιδόματος γέννησης γίνεται ηλεκτρονικά είτε στο υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης είτε απευθείας στο σύστημα του ΟΠΕΚΑ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε την ψηφιακή διακυβέρνηση και τον σταδιακό ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, επιτυγχάνοντας μείωση των γραφειοκρατικών βαρών και την αποφυγή λαθών που ταλαιπωρούν τόσο τις δημόσιες υπηρεσίες όσο και τον πολίτη. Επιδίωξή μας είναι ο πολίτης να έχει την αίσθηση ότι το κράτος στέκεται δίπλα στις ανάγκες του με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, που δεν μπορεί να είναι άλλος από την ηλεκτρονική διάδραση και εξυπηρέτηση.

Εκτός, όμως, από το επίδομα γέννησης, επιδιώξαμε την αναδιάταξη του χάρτη και άλλων κρίσιμων επιδομάτων, όπως το επίδομα στέγασης, το επίδομα παιδιού, το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και το επίδομα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Για τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης παιδιού και ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ορίζεται ως προϋπόθεση η τεκμηριωμένη επαρκής φοίτηση για τα ανήλικα τέκνα και όχι απλά η εγγραφή τους στο σχολείο. Αυτή η επιλογή δεν είναι τιμωρητικού χαρακτήρα και ούτε αποβλέπει στην περικοπή των επιδομάτων. Στόχος είναι η εξάλειψη του φαινομένου της αδικαιολόγητης αποχής ανήλικων μαθητών από το σχολικό περιβάλλον και η ολοκληρωμένη υποχρεωτική εκπαίδευση.

Oι γονείς οφείλουν και αυτοί με τη σειρά τους να μεριμνούν για την απρόσκοπτη φοίτηση των παιδιών τους, ώστε να τυγχάνουν της κρατικής προστασίας. Για εμάς η εκπαίδευση είναι ένα πολύτιμο αγαθό που κανένα παιδί δεν θα πρέπει να στερείται. Αντιθέτως, η απόκτηση γνώσεων τίθεται στο στόχαστρο της πολιτικής μας, ώστε κάθε παιδί να έχει τη δυνατότητα κοινωνικής ανέλιξης, προσωπικής ανάπτυξης και αυτοπραγμάτωσης.

Παράλληλα, συνεχίζεται και χορηγείται επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Το συγκεκριμένο επίδομα στοχεύει στην ενίσχυση πολιτών που διαβιούν μόνιμα σε περιοχές της χώρας με ιδιαίτερα γεωγραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Θεσπίζεται όμως το αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα. Εξαιρείται η εν λόγω ενίσχυση από τη δυνατότητα συμψηφισμού της με βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο, λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και πιστωτικά ιδρύματα.

Μια άλλη καινοτομία του νομοσχεδίου είναι η έμφαση που δίδεται στην ανάγκη για αύξηση των δομών φροντίδας βρεφών και νηπίων. Έτσι παρέχεται πλέον η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος που διαχειρίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης των δήμων και νομικών προσώπων αυτών στους οποίους δεν λειτουργούν τμήματα παιδικής και βρεφικής φροντίδας. Στην Ελλάδα μόλις το 8,9% των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών έχει πρόσβαση σε υποδομές φροντίδας, πολύ μακριά από τον στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 33% για το 2020.

Κατά τη γνώμη μας, η φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας συνιστά βασικό πυλώνα της μέριμνας για το παιδί και του ευρύτερου εγχειρήματος για τη βελτίωση των δημογραφικών δεικτών της χώρας. Προτεραιότητα της Κυβέρνησής μας είναι να διευρυνθούν οι ήδη υπάρχουσες δομές, αλλά και να δημιουργηθούν νέες δομές και θέσεις φιλοξενίας από δημόσιους φορείς για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Έτσι θα στηριχθεί ο θεσμός της οικογένειας και ορισμένοι γονείς ενδεχομένως να μπορέσουν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, αφού θα αποφορτιστούν από τη φύλαξη την καθημερινή των τέκνων τους.

Αφουγκραζόμαστε τον παλμό της κοινωνίας και θέτουμε νέα θεμέλια μιας σύγχρονης δημογραφικής πολιτικής της χώρας. Είναι βέβαιο ότι δεν φτάνει αυτό που νομοθετούμε σήμερα σε μια περίοδο απερήμωσης της υπαίθρου και γήρανσης του πληθυσμού που τείνει να πάρει επικίνδυνες εθνικές διαστάσεις. Απαιτείται και ένα πλέγμα μέτρων και κινήτρων που θα δώσει τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης της δημογραφικής πολιτικής της χώρας, ενισχύοντας την οικογενειακή και την κοινωνική συνοχή. Και πιστεύω ότι η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση βήμα-βήμα: ενίσχυση αφορολογήτου 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, μείωση ΦΠΑ για αγορά βρεφικών ειδών στο 13%, επίδομα 180 ευρώ, ώστε κάθε παιδί να είναι σε βρεφονηπιακό σταθμό και τώρα επίδομα γέννησης 2.000 ευρώ.

Οφείλω να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον Πρωθυπουργό μας, γιατί αυτό το νομοσχέδιο πιστεύω ότι είναι ένα βήμα το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει τις οικογένειες να κάνουν ακόμα περισσότερα παιδιά. Είναι ένα πρώτο βήμα και πιστεύω ότι θα παρθούν και άλλα μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση.