ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΓKΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Με την καθοριστική συμβολή της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κας Φωτεινής Αραμπατζή

Έγκριση πόρων προγραμματικής υπερδέσμευσης στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLDΝ. Σερρών

 Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πόροι προγραμματικής υπερδέσμευσης συνολικού ύψους 4.674.110 €, που έχουν ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα 28 επενδυτικών σχεδίων (δημόσιες παρεμβάσεις). 

Εξαιρετικά θετική εξέλιξη αποτελεί η έγκριση ιδιαίτερα σημαντικών πόρων προγραμματικής υπερδέσμευσης για την ένταξη του συνόλου των θετικά αξιολογημένων Έργων Δημόσιου χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πόροι προγραμματικής υπερδέσμευσης συνολικού ύψους 4.674.110 €, που έχουν ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα 28 επενδυτικών σχεδίων (δημόσιες παρεμβάσεις). 

Η Διοίκηση και το στελεχιακό δυναμικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας είχαν την ευκαιρία στο πλαίσιο της τεχνικής σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κας Φωτεινής Αραμπατζή και με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου, να θέσουν το αίτημα της Αναπτυξιακής Εταιρείας για την ανάγκη κατανομής επιπλέον πόρων στο τοπικό πρόγραμμα στο πλαίσιο προγραμματικής Υπερδέσμευσης. Η ανάγκη αυτή προέβαλε ιδιαίτερα επιτακτική δεδομένου του ιδιαιτέρως αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος που καταγράφεται στο νομό Σερρών για έργα δημόσιου χαρακτήρα αλλά και για ιδιωτικές επενδύσεις.

Με την καθοριστική συμβολή της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κας Φωτεινής Αραμπατζή, το αίτημα ικανοποιήθηκε στο σύνολο του, με την έκδοση της υπ΄  αρθμ. 846/ 19.2.2020 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε θα προχωρήσει στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους τελικούς δικαιούχους (ΟΤΑ,  Ν.Π.Δ.Δ, Φορείς κλπ) για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων δημόσιου χαρακτήρα που χωροθετούνται στο σύνολο των Δήμων του Ν. Σερρών. Τα έργα αφορούν ενδεικτικά: έργα υδροδότησης σύγχρονης και καινοτόμου τεχνολογίας, οδοποιία εντός οικισμών, ανάπλαση  πλατειών, κατασκευή παιδικών χαρών, λειτουργική αναβάθμιση παιδικών σταθμών, παρεμβάσεις προστασίας δασών, ανάδειξης των Οχυρών του Ρούπελ, στήριξη φορέων για την ανάδειξη πολιστικών και ιστορικών στοιχείων του Νομού μας.

Η διοίκηση και το προσωπικό της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την καθοριστική συμβολή της στην έκδοση της απόφαση αυτής, η οποία  θα συμβάλλει στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την Αναμόρφωση της Σερραϊκής υπαίθρου και της ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας.