ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 4,6 ΕΥΡΏ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ 28 ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Με παρέμβαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Φωτεινής Αραμπατζή και με φορέα υλοποίησης την ΑΝΕΣΕΡ

Yπερδέσμευση κονδυλίων ύψους 4,6 εκ. ευρώ για την ένταξη 28 έργων στο Ν.Σερρών στο πρόγραμμα LEADER

Με παρέμβαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Φωτεινής Αραμπατζή εγκρίθηκε υπερδέσμευση κονδυλίων ύψους 4.674.110 ευρώ, παρέχοντας τη δυνατότητα ένταξης 28 έργων Δημόσιου χαρακτήρα της Π.Ε Σερρών, στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD- LEADER.

Το αίτημα για κατανομή επιπλέον πόρων από τους αρχικά διαθέσιμους στο Τοπικό Πρόγραμμα, είχε τεθεί  στην Υφυπουργό από την ΑΝΕΣΕΡ, κατά την τεχνική σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της στις 23 Ιανουαρίου 2020, όταν κλιμάκιο του ΥΠΑΑΤ είχε βρεθεί στις Σέρρες και είχε συναντήσεις με θεσμικούς φορείς για ζητήματα τοπικής ανάπτυξης.

Το ποσό της υπερδέσμευσης καλύπτει το σύνολο των 28  προτάσεων, που έχουν υποβληθεί και έχουν κριθεί ως επιλέξιμες από την Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών και έχουν διασπορά σ΄ όλο τον Νομό Σερρών με φορείς- δικαιούχους και τους 7 Δήμους, το Επιμελητήριο, το Δασαρχείο Σερρών, τον Φορέα Διαχείρισης Λαϊλιά, το Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών και Πολιτιστικούς Συλλόγους.

Τα έργα αφορούν σε:                                                                

*Στήριξη για Υποδομές μικρής κλίμακας περιλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτήρια

*Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.α.)

*Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές

*Επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)

*Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς χωριών (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, όπως μύλοι & γεφύρια)

*Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Σημειώνεται ότι η δυνατότητα χρήσης της προγραμματικής υπερδέσμευσης στηρίζεται στην εμπειρία διαχείρισης έργων Δημοσίου Χαρακτήρα της Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) και των αρμοδίων Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014 – 2020 και αφορά στις δράσεις 19.2.4 και 19.2.6.