ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Κατέθεσε ο Βουλευτής Σερρών, κ. Κ. Καραμανλής, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ερώτηση για το σημαντικό πρόβλημα της διαχείρισης των δημοσίων εκτάσεων, που παραμένει ένα ανοικτό πρόβλημα

Ο κ. Καραμανλής ζητά να ενημερωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό  για το αν αποτελεί στόχο του Υπουργείο να θεσπίσει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση των δημοσίων κτημάτων, καθώς κι αν θα υπάρξει ειδική μέριμνα του Υπουργείου για τους κατόχους / καλλιεργητές των δημοσίων κτημάτων στα Νέα Κερδύλια.

Ερώτηση για το σημαντικό πρόβλημα της διαχείρισης των δημοσίων εκτάσεων, που εξακολουθεί να παραμένει ένα ανοικτό, κατέθεσε ο Βουλευτής Σερρών, κ. Κ. Καραμανλής, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Όπως σημειώνει στο κείμενό του ο κ. Καραμανλής, η ΠΕ Σερρών διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό δημοσίων κτημάτων, των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς παραμένει έωλο, εδώ και πολλές δεκαετίες. Από το σύνολο των δημοσίων κτημάτων ξεχωρίζει η ευρύτερη περιοχή των Νέων Κερδυλίων, όπου οριοθετούνται δύο μεγάλα δημόσια ακίνητα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν την ευρύτερη περιοχή των εκβολών του Στρυμόνα, μια περιοχή που εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Καραμανλής, παρά το γεγονός ότι εντός των συγκεκριμένων δημοσίων κτημάτων, σε μήκος χρόνου, έχει γίνει ο καθορισμός των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας, κ.λπ., στις υπόλοιπες εκτάσεις παρατηρείται εδώ και δεκαετίες, οικονομική δραστηριότητα, με κύριους άξονες τον πρωτογενή τομέα και την τουριστική ανάπτυξη.

Η επιβολή από την Κτηματική Υπηρεσία Σερρών αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης για παρελθόντα έτη δεν λύνει – σε καμία περίπτωση – το πρόβλημα της οριστικής διαχείρισης των δημοσίων εκτάσεων, ιδίως μάλιστα αν λάβουμε υπόψη μας ότι η συγκεκριμένη περιοχή εντάσσεται στα διοικητικά όρια των Νέων Κερδυλίων, μιας μαρτυρικής κοινότητας, η οποία – σημειωτέον – είναι η μοναδική σχεδόν κοινότητα της ΠΕ Σερρών που δεν διαθέτει αγρόκτημα.
Για όλους αυτούς τους λόγους, ο κ. Καραμανλής ζητά να ενημερωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό  για το αν αποτελεί στόχο του Υπουργείο να θεσπίσει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση των δημοσίων κτημάτων, καθώς κι αν θα υπάρξει ειδική μέριμνα του Υπουργείου για τους κατόχους / καλλιεργητές των δημοσίων κτημάτων στα Νέα Κερδύλια.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων               

Θέμα: Η διαχείριση των δημοσίων εκτάσεων παραμένει ένα ανοικτό πρόβλημα.

Διανύουμε το έτος 2019 και – δυστυχώς – η διαχείριση των δημοσίων εκτάσεων εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα, και σε αρκετές περιπτώσεις επιζήμια οικονομικά για το κράτος και τους πολίτες του. Μέχρι σήμερα ουδείς μερίμνησε να επιλύσει οριστικά, ή έστω να ασχοληθεί με το θέμα της διαχείρισης των δημοσίων εκτάσεων, προς όφελος και των δύο πλευρών.

Η ολοκλήρωση και εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου, θα βοηθήσει στην αξιοποίηση των εν λόγω ακινήτων σε όλη την επικράτεια. Μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση του, η πολιτεία πρέπει επιτέλους να φροντίσει ώστε να δοθεί μια οριστική λύση, όπου το δημόσιο θα ασκήσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα μεν, αποδεχόμενο όμως τις καταστάσεις που επέτρεψε επί πολλές δεκαετίες να παγιωθούν στη συνείδηση των πολιτών.

Λόγω της έκτασής της, η ΠΕ Σερρών διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό δημοσίων κτημάτων, των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς παραμένει έωλο, εδώ και πολλές δεκαετίες. Από το σύνολο των δημοσίων κτημάτων ξεχωρίζει η ευρύτερη περιοχή των Νέων Κερδυλίων.

Στην συγκεκριμένη περιοχή οριοθετούνται δύο μεγάλα δημόσια ακίνητα, τα ΑΒΚ 429 & ΑΒΚ 416 που συμπεριλαμβάνουν την ευρύτερη περιοχή των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα. Η συγκεκριμένη περιοχή μάλιστα, εντάσσεται στο δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Εντός των συγκεκριμένων δημοσίων κτημάτων, σε μήκος χρόνου, έχει γίνει ο καθορισμός των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας, του παλιού αιγιαλού, της νέας κοίτης του ποταμού Στρυμόνα, καθώς επίσης κι ο σχεδιασμός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Αμφίπολης. Στις υπόλοιπες εκτάσεις, όμως, παρατηρείται εδώ και δεκαετίες, οικονομική δραστηριότητα, με κύριους άξονες τον πρωτογενή τομέα και την τουριστική ανάπτυξη.

Από τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, που υποβάλουν οι αγρότες, και τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο αρχείο του, διαπιστώθηκε η συστηματική εκμετάλλευση καλλιεργειών σε εκτάσεις που εμπίπτουν εντός των δημοσίων εκτάσεων. Μετά, μάλιστα, από καταγγελίες που υπεβλήθησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Κτηματική Υπηρεσία Σερρών προχώρησε στην επιβολή αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης για παρελθόντα έτη, ορίζοντας τιμή τα 16,00 € / στρέμμα για τους καλλιεργητές.

Κάτι τέτοιο, όμως, δεν λύνει το πρόβλημα της οριστικής διαχείρισης των δημοσίων εκτάσεων. Αναγκάζει δε τους «καταπατητές», είτε να καταβάλουν την αποζημίωση της αυθαίρετης χρήσης, πάντα για τα παρελθόντα έτη, είτε να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ξοδεύοντας σημαντικά χρηματικά ποσά και χρόνο, με την ελπίδα της δικαίωσης.
Στο πρόσφατο παρελθόν, και ιδίως με τον Νόμο 4061/2012 για την Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το κράτος προσπάθησε – επιτυχώς – να βάλει μια τάξη στην διαχείριση των ακίνητων του Υπουργείου. Ο συγκεκριμένος νόμος, μάλιστα, θα μπορούσε να αποτελέσει οδηγό για την συνολική διαχείριση των ακινήτων του δημοσίου.

Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η συγκεκριμένη περιοχή εντάσσεται στα διοικητικά όρια των Νέων Κερδυλίων, μιας μαρτυρικής κοινότητας, η οποία – σημειωτέον – είναι η μοναδική σχεδόν κοινότητα της ΠΕ Σερρών που δεν διαθέτει αγρόκτημα. Μεμονωμένα τμήματα των εμπλεκομένων δε δημοσίων κτημάτων, καλλιεργούν εκατοντάδες κάτοικοι της μαρτυρικής αυτής κοινότητας.

Συνεπεία των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Αποτελεί στόχο του Υπουργείο να θεσπίσει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση των δημοσίων κτημάτων;

2. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω ιδιαιτερότητες, καθώς επίσης το ότι τα δύο δημόσια κτήματα στα Νέα Κερδύλια αποτελούν ίσως την μεγαλύτερη συγκεντρωμένη έκταση δημοσίων κτημάτων πανελλαδικά, θα υπάρξει ειδική μέριμνα του Υπουργείου για τους κατόχους / καλλιεργητές της συγκεκριμένης κοινότητας;

3. Προβλέπεται η δυνατότητα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων και της πολυετής στασιμότητας του προβλήματος, να εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου η ανακοπή της διαδικασία επιβολής τέλους αυθαίρετης κατοχής στους κατόχους / καλλιεργητές;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Καραμανλής Κώστας