ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Τμήμα Φαρμάκων – Φαρμακείων)

Οι κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων στην  Π.Ε. Σερρών  μέχρι τις 31-12-2019

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Τμήμα Φαρμάκων – Φαρμακείων) ανακοινώνει ότι οι κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών  που προέκυψαν μέχρι τις 31-12-2019, είναι οι εξής :

ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ –  ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΑΜΦΙΠΟΛΗ                 Αμφίπολη                      185       0          1

                                    Ηλιοκώμη                      342       0          1

                                    Συμβολή                        275       0          1

                                    Αγγίστα                         295       0          1

                                    Δόμιρος                         154       0          1

                                    Μικρό Σούλι                   385       0          1

ΒΙΣΑΛΤΙΑ                    Ζερβοχώρι                     87         0          1

                                    Λευκότοπος                   311       0          1

                                    Πατρίκι                         291      0           1

                                    Χουμνικό                       303       0          1

                                    υγαριά                          284        0          1

                                    Άγιος Δημήτριος             292       0          1

                                    Αηδονοχώρι                   287       0          1

                                    Καστανοχώρι                 122       0          1

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ           Μεσοκώμη         108       0          1

                                                Μέταλλα            180       0          1

ΗΡΑΚΛΕΙΑ                   Καλόκαστρο                  372       0          1

                                    Τριάδα                          267       0          1

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ                  Αγιοχώρι                       276       0          1

                                    Μανδήλι                        105       0          1

                                    Σκοπιά                          108        0          1

                                    Σταθμός Αγγίστας          177       0          1

                                    Άγιος Χριστόφορος         192       0          1

                                    Αγριανή                         295       0          1

                                    Αναστασιά                     258      0          1

                                    Δήμητρα                        374      0          1

                                    Μεσορράχη                    407       0          1

                                    Μύρκινος                       199       0          1

                                    Μυρρίνη                        236       0          1

                                    Νέα Πέτρα                     277       0          1

                                    Σφελινός                       304       0          1

ΣΕΡΡΕΣ                        Ελαιώνας                       420       0          1

                                    Μονοκκλησιά                 311      0          1

                                    Χριστός                         386       0          1

                                    Αδελφικό                       254       0          1

                                    Βαμβακούσσα               243        0          1

                                    Κουβούκλιο                   222       0          1

                                    Κωνσταντινάτο              332       0          1

                                    Άνω Βροντού                 199       0          1

ΣΙΝΤΙΚΗ                      Ανατολή                        369      0          1

                                    Μακρινίτσα                    280       0          1

                                    Πλατανάκια                   444       0          1

                                    Γόνιμο                           455      0          1

                                    Μανδράκι                      379      0          1

                                    Καπνόφυτο                    181       0          1

                                    Άγκιστρο                       373      0          1

 ΣΥΝΟΛΟ  ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ : 45 

– Οι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά στο e-mail της Υπηρεσίας dygeias@serres.pkm.gov.gr το διάστημα 1 έως 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020.

– Ο/Η αιτών/ούσα φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αιτήσεως να υποβάλει τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.

– Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο  που αφορά τις διαδικασίες για την χορήγηση άδειών ίδρυσης φαρμακείων, καθώς και για τη σειρά προτεραιότητας μεταξύ φαρμακοποιών, που επέδωσαν αίτηση για  συγκεκριμένη θέση, ισχύουν διατάξεις του ν.1963/1991, οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4509/2017(ΦΕΚ201/Τ..Α/22-12-2017)΄΄, του ΠΔ 64/2018 (ΦΕΚ 124 /Τ.Α/11-7-2018) και ο ν.4558/2018(ΦΕΚ 140/ΤΑ/1-8-2018).

– Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, ήτοι μετά τις 15:00μ.μ., θα  πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου   την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας μας  ιατρό κ. Παπαδόπουλο Αθανάσιο (τηλ: 23213 50339 ) η στην προϊσταμένη  Διεύθυνσης  κ.Τανταλάκη  Ευαγγελία (τηλ.23213 50475).