ΚΑΤΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα κατατίθενται στη γραμματεία του σχολείου μέχρι και τις 20/09/2019

Κατατακτήριες εξετάσεις για πλήρωση κενών θέσεων μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Σερρών

Προέκυψαν κενές θέσεις μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Σερρών ενημερώνει με σχετική ανακοίνωση η διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Σερρών Ευαγγελία Σκέμπερη, φιλόλογος, και πρόκειται να διενεργηθούν Κατατακτήριες εξετάσεις για πλήρωση κενών

θέσεων μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Σερρών. Συγκεκριμένα  στην ανακοίνωση αναφέρονται τα παρακάτω:

Μετά από μετεγγραφές μαθητών μας προέκυψαν, πέντε (5) κενές θέσεις στη Β’ Γυμνασίου, δέκα εφτά(17) κενές θέσεις στη Α΄ Λυκείου, είκοσι τρεις (23) κενές θέσεις στην Β΄ Λυκείου και είκοσι μία (21)κενές θέσεις στη Γ’ Λυκείου.  Οι θέσεις θα καλυφθούν με τη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων στα παρακάτω μαθήματα:

α. για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Θεωρία και Πράξη, καθώς και τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο) και προαιρετικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.                 γ. Για την Α΄ τάξη Λυκείου: Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

δ. Για τη Β΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Ιστορία της Μουσικής, Υποχρεωτικό Ατομικό Όργανο Πιάνο και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

ε. Για τη Γ΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Μορφολογία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη γραμματεία του σχολείου μέχρι και τις 20/09/2019.

Η εξεταστέα ύλη θα αναρτηθεί στην είσοδο του Σχολείου στις 13/09/2019 μετά τις 12:00.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 23/09/2019 και ώρα 09:00  στο Μουσικό Σχολείο Σερρών.