ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΣΕΡΡΩΝ

«Καταδικάζει την προσφυγή σε πειθαρχικές διαδικασίες, καθώς θεωρεί ότι δεν αποτελεί αποτελεσματικό και επιθυμητό τρόπο διοίκησης»

Καταγγελία από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΜΕ Σερρών

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΜΕ Σερρών προέβη στην παρακάτω ανακοίνωση-καταγγελία: «Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Σερρών κατά πλειοψηφία καταδικάζει την προσφυγή σε πειθαρχικές διαδικασίες, καθώς θεωρεί ότι δεν αποτελεί αποτελεσματικό και επιθυμητό τρόπο διοίκησης. Η διοίκηση κάθε σχολικής μονάδας οφείλει και υποχρεούται να ασκεί τα καθήκοντά της σε πνεύμα συνεννόησης-με ανοιχτούς διαύλους ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας, έτσι ώστε να υπάρχει ειρήνη εμτός του εργασιακού περιβάλλοντος. Οι συνεχείς προσφυγές σε πειθαρχικές διαδικασίες όχι μόνο επιβαρύνουν το εργασιακό περιβάλλον και το κλίμα συνεργασίας και επίτευξης εκπαιδευτικών παιδαγωγικών σκοπών αλλά απεναντίας επιφέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Ως ΕΛΜΕ Σερρών  πιστεύουμε ότι η διεύθυνση των σχολικών μονάδων οφείλει και υποχρεούται να κατανοεί τα τυχόν προβλήματα των συναδέλφων και να λειτουργεί ,με τέτοιον τρόπο, ώστε αυτά να εξαλείφονται και όχι να μεγιστοποιούνται. Ως εκ τούτου εκτιμούμε ότι ο Διευθυντής του 4ου (Εσπερινού) ΕΠΑ.Λ. Σερρών με ενέργειες ή παραλείψεις του, δυστυχώς, δεν προωθεί τη δημιουργία του απαραίτητου κλίματος, ώστε να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο παιδαγωγικό αποτέλεσμα και οι συνάδελφοι να νιώθουν ασφάλεια εντός του εργασιακού περιβάλλοντος της σχολικής μονάδας που υπηρετούν».