ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 4ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΡΛ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Κινητικότητα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+

Καθηγητές και μαθητές του 4ου Γενικού Λυκείου  Σερρών στην πόλη Αρλ της Γαλλίας

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ του 4ου Γενικού Λυκείου Σερρών με τίτλο «Υγεία και Ασφάλεια στο Σχολείο» υλοποιείται σε συνεργασία με σχολεία 5 χωρών (Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία και Πορτογαλία)

Κατά την εβδομάδα από 17 έως 23 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην πόλη Άρλ της Γαλλίας κινητικότητα ομάδας καθηγητών και μαθητών του 4ου  Γενικού Λυκείου Σερρών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ που εκπονεί το σχολείο σε συνεργασία με 5 χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία και Πορτογαλία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ως θέμα η κινητικότητα είχε την προαγωγή της συναισθηματικής υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών μέσα στο σχολείο αλλά και έξω από αυτό, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Το σχέδιο έχει ως γενικό στόχο την ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τη σωματική και συναισθηματική υγεία, τη διατροφή, τους εθισμούς, την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την πρόληψη των κινδύνων της καθημερινότητας κατά την εφηβεία και στο δρόμο προς την ενηλικίωση.

Οι δραστηριότητες ήταν ομαδικές και επικεντρωμένες σε διεθνικές συνεργασίες,  ενώ οι μαθητές ήταν συνυπεύθυνοι για το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και το σχεδιασμό των αποτελεσμάτων. Μέσα από βιωματικά εργαστήρια, διαλέξεις, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις και επιτόπιες επισκέψεις στην πόλη Άρλ που είναι μνημείο παγκόσμιας ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Προβηγκίας, οι μαθητές ανέπτυξαν οριζόντιες αλλά και κάθετες δεξιότητες που αποτελούν ζητούμενο στην εκπαίδευση του 21ου  αιώνα .

Ο Διευθυντής του σχολείου κος Δημήτριος Σωτηριάδης και η υπεύθυνη του σχεδίου κα Χριστίνα Κουτίδου, Αγγλικής Φιλολογίας, εξάρουν τους μαθητές για τη συνεργατικότητα και υπευθυνότητα που επέδειξαν.                                                  

Το συγκεκριμένο τριετές πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνικό Φορέα Διαχείρισης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).