Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

Ανακοίνωση από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της Ακαδημίας

 

Η θέση της Ακαδημίας Αθηνών σχετικά με το θέμα της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων

 

Με αφορμή ερωτήματα  προς την Ακαδημία Αθηνών για το ποιά είναι η θέση της σχετικά με το θέμα της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων που επανήλθε στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της Ακαδημίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η Ακαδημία Αθηνών παρακολουθούσα αδιαλείπτως το εθνικής σημασίας αυτό θέμα έχει κατ’ επανάληψη διατυπώσει δημοσία τις θέσεις της με βάση αδιάσειστα ιστορικά, πολιτιστικά και αρχαιολογικά δεδομένα. Επισημαίνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση οποιασδήποτε συμφωνίας για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων πρέπει να είναι η τροποποίηση του Συντάγματός  του, η εγκατάλειψη των αλυτρωτικών διεκδικήσεων (σχολικά βιβλία, γεωγραφικοί χάρτες, αγάλματα Μ. Αλεξάνδρου, κλπ.) και της οικειοποίησης της ιστορίας, του πολιτισμού και των  συμβόλων της χώρας μας. Ο τόπος εγκατάστασης ενός λαού – και μόνον – δεν είναι προσδιοριστικός της ταυτότητάς του. Η παρατεινόμενη εκκρεμότητα δεν είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών».