ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ

Διοργανώνει η  Κ.Ε.ΔΗ. Σερρών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 στις 10:00 π.μ. στην Κ.Ε.ΔΗ. Σερρών

Ημερίδα στα πλαίσια των δράσεων του ΤΕΒΑ προς τους Απόρους

Στόχος της δράσης είναι η ενθάρρυνση των παιδιών για κοινωνικοποίηση ενώ  θα υπάρχει κινητή μονάδα, ειδικά εξοπλισμένη και στελεχωμένη με ειδικούς επιστήμονες ανοιχτή προς όποιον θέλει να ενημερωθεί ατομικά

Η Κ.Ε.ΔΗ. Σερρών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια των συνοδευτικών δράσεων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)  θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 στις 10:00 π.μ. στην Κ.Ε.ΔΗ. Σερρών. Επίσης θα υπάρχει κινητή μονάδα (VAN), ειδικά εξοπλισμένη και στελεχωμένη με ειδικούς επιστήμονες ανοιχτή προς όποιον θέλει να ενημερωθεί ατομικά.

Βασικός άξονας της ημερίδας θα είναι η  ενημέρωση για θέματα κοινωνικοποίησης των παιδιών των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. Θα μιλήσουν  η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός του Ι.Α.Τ.Α.Π. σχετικά με τους τρόπους, τα μέσα και τους φορείς  κοινωνικοποίησης καθώς και της σημασίας αυτής.                                                                                 Στόχος της δράσης είναι η ενθάρρυνση των παιδιών για κοινωνικοποίηση. Ταυτόχρονα, η κινητή μονάδα στοχεύει στην ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα οφέλη της κοινωνικοποίησης, τις διαδικασίες ενίσχυσης αυτής και τα αποτελέσματα στην υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

9:30 – 10:00 Προσέλευση – Εγγραφές

10:00 – 10:15 Χαιρετισμοί –  Εισαγωγή

10:15 – 11:00 κα Κουνατίδου Νένα, ψυχολόγος ΙΑΤΑΠ, «Η κοινωνικότητα ως δείκτης της ψυχικής υγείας του παιδιού.»

11:00- 11:45 κα Μπακιρτσή Γεωργία, κοινωνική λειτουργός ΙΑΤΑΠ, «Οι παράγοντες και οι θεσμοί που επηρεάζουν την κοινωνικοποίηση των παιδιών»

11:45 – 12:00 Κλείσιμο, Συζήτηση, Απορίες