ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, και ώρα 11:00 με θέμα «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία –Πρόγραμμα 10.2.1 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ελληνική Κόκκινη Φυλή : Προοπτικές και Βιωσιμότητα»

Ο Πανσερραϊκός Κτηνοτροφικός Σύλλογος διοργανώνει ημερίδα, στο Ξενοδοχείο Acropol

Ο Πανσερραϊκός Κτηνοτροφικός Σύλλογος διοργανώνει ημερίδα την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, και ώρα 11,00 με θέμα «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία –Πρόγραμμα 10.2.1 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ελληνική Κόκκινη Φυλή : Προοπτικές και Βιωσιμότητα», στο Ξενοδοχείο Acropol (5 χλμ. Σερρών – Θεσσαλονίκης)

Πρόγραμμα Ημερίδας-Οργάνωση: Πανσερραϊκός Κτηνοτροφικός Σύλλογος

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019

Προεδρείο: 

Ελπίδα Σιδηροπούλου, Πρόεδρος Συλλόγου&

Αναστάσιος  Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. – Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας – Τεχνικός Σύμβουλος  Συλλόγου

10:30-11:00      Εγγραφές

11:00-11:15      Χαιρετισμοί                                                              

11:15-11:30    Δρ. Γκαρσέν Αθανάσιος, Προϊστάμενος Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Θεσσαλονίκης                          

 11:30-12:00     Δρ. Γεωργούδης Ανδρέας , Εθνική Διεπαγγελματικη Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) Καθηγητής Πανεπιστημίου «Η προοπτική της βιώσιμης ζωικής παραγωγής στο πλαίσιο της πράσινης συμφωνίας της ΕΕ (European Creen Deal)”

12:00-12:30      Σπυρίδων Μαμαλης, Προέδρος Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε) «Αυξανομένη προστιθέμενη αξία της Ελληνικής Κόκκινης φυλής»

12.30-13:00       Διάλλειμα – Καφές

13:00-13:30      Μαδεμλή Αθανασία Διευθύντρια ΟΠΕΚΕΠΕ Σερρών «Διοικητικοί & Επιτόπιοι έλεγχοι Πολλαπλής Συμμόρφωσης στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης & των Αγροπεριβαντολλοντικων Μέτρων»

13:30-13:45      ΑναστάσιοςΜιχαηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. – Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας – Τεχνικός Σύμβουλος Πανσερραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου« Τεχνικό Συμβουλευτικό Έργο για την διάδοση της Κόκκινης φυλής»

13:45-14.00    Συζήτηση Ερωτήσεις

14.00  Λήξη Ημερίδας – Συμπεράσματα