ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

Με την  ένταξη του έργου με τίτλου «Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

 

4.060.300,00 Ευρώ για ποιότητα Ζωής στην Κάτω Καμήλα και στις Σέρρες από τη ΔΕΥΑΣ

 

Ολοκληρώνεται το Αποχετευτικό δίκτυο στην τοπική κοινότητα Κάτω  Καμήλας , εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων  (ΕΕΛ-Βιολογικός Καθαρισμός) Σερρών

 

Την ένταξη του έργου με τίτλου «Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών» συνολικού προϋπολογισμού 4.060.300,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, πέτυχε η ΔΕΥΑ Σερρών με την ένταξη της στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Με την εν λόγω ένταξη η ΔΕΥΑ Σερρών θα ολοκληρώσει:

1.Το σύνολο των αποχετευτικών δικτύων στην τοπική κοινότητα Κάτω Καμήλας, συνολικού προϋπολογισμού 2.880.000.00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, οπού προβλέπεται η κατασκευή δικτύου 18.800 μέτρων. Το εν λόγω υποέργο θα συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος αποχέτευσης της Κ. Καμήλας με την μεταφορά και επεξεργασία των λυμάτων στην ΕΕΛ Σερρών.

2.Τον εκσυγχρονισμό / αναβάθμιση τμημάτων της ΕΕΛ Σερρών και του κεντρικού αντλιοστάσιο της πόλης των Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 1.180.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ειδικότερα η ΔΕΥΑ Σερρών θα προβεί σε ανακατασκευή του αντλιοστασίου, σε προμήθεια και εγκατάσταση διαχυτών στις δεξαμενές αερισμού της ΕΕΛ Σερρών και σε προμήθεια συστήματος επεξεργασίας ιλύος τριών φάσεων, επενδύσεις που θα βελτιώσουν την απόδοση και λειτουργία της εγκατάστασης.

Με την συγκεκριμένη ένταξη η ΔΕΥΑ Σερρών έχει μέχρι σήμερα εξασφαλίσει ποσά τάξης των 17,5 εκατομμυρίων ευρώ πλέον ΦΠΑ σε υποδομές ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Σερρών και συνεχίζει.

Είναι προφανές πλέον ότι η ΔΕΥΑ Σερρών κάνει πράξη την ποιότητα Ζωής και την προστασία του Περιβάλλοντος, τόσο στις τοπικές κοινότητες, όσο και στην πόλη με έργα εκατομμυρίων, που διασφαλίζουν την δημόσια υγεία. Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν από το Γραφείο Τύπου (δεν αναφέρεται στη συνέντευξη Τύπου ούτε στους παριστάμενους σ΄αυτήν) της ΔΕΥΑΣ.