ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΥΠΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΕΡΡΩΝ

Δεν μπορούν να συνδεθούν σε πραγματικό χρόνο (online) με την ΑΑΔΕ

Ενημέρωση για απόσυρση τύπων Ταμειακών Μηχανών από τον Εμπορικό Σύλλογο Σερρών

179 μοντέλα ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ) παλαιάς τεχνολογίας, δεν μπορούν να συνδεθούν σε πραγματικό χρόνο (online) με την ΑΑΔΕ για την αποστολή δεδομένων και  τίθενται σε καθεστώς υποχρεωτικής απόσυρσης. Με την παραπάνω επισήμανση ο Εμπορικός Σύλλογος Σερρών απευθύνεται στα μέλη του , αναφέροντας τα παρακάτω σε σεχετική επιστολή:

Σας ενημερώνουμε για  την υπ’ αριθμ. Α1011/2020 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 85Β΄ το οποίο επισυνάπτεται), βάσει της οποίας 179 μοντέλα ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ) παλαιάς τεχνολογίας, που περιγράφονται αναλυτικά και με τον αριθμό έγκρισής τους, έχουν λάβει άδειες καταλληλότητας με τις ΠΟΛ 1234/2002 και 1135/2005 και δεν μπορούν να συνδεθούν σε πραγματικό χρόνο (online) με την ΑΑΔΕ για την αποστολή δεδομένων, τίθενται σε καθεστώς υποχρεωτικής απόσυρσης.                                                                            

Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι των εν λόγω ταμειακών μηχανών υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31 Μαΐου 2020, την παύση αυτών. Η δήλωση παύσης γίνεται στο taxisnet (έντυπο Δ13) και υπό ορισμένες προϋποθέσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Παρακαλούμε να επιδείξετε ιδιαίτερη προσοχή στην συγκεκριμένη προθεσμία, καθώς, από την 01-6-2020 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη παράβαση των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και επισύρει τις αντίστοιχες κυρώσεις.