ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1.556.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΡΑΜΑ

Εγκρίθηκε από τον  Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή

Δέσμευση πίστωσης 1.556.000 ευρώ για εργασίες συντήρησης του οδικού άξονα Σερρών προς Δράμα

Το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί μέχρι και σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών από ίδιους πόρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με υπογραφή του Κώστα Καραμανλή και όχι από προγραμματισμένες δράσεις ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανέρχεται στα 14.228.867,96 ευρώ

Την δέσμευση πίστωσης ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (1.556.000, 00 €) ενέκρινε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, για εργασίες συντήρησης του οδικού άξονα Σερρών προς Δράμα έως τα όρια του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί μέχρι και σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών από ίδιους πόρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με υπογραφή του Κώστα Καραμανλή και όχι από προγραμματισμένες δράσεις ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανέρχεται στα 14.228. 867,96 ευρώ.                                                                                    Συγκεκριμένα, τα 1.556.000,00 ευρώ οδοποιίας συμπληρώνουν τα 3.600.000,00 ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα και τα 9.072.867,96 ευρώ για αρδευτικά έργα που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα  Σερρών.

Το ανωτέρω ποσό  των 14.228.867,96 ευρώ αφορά αποκλειστικά τα έργα που εξασφάλισε και θα διαχειριστεί η ΠΕ Σερρών ως φορέας υλοποίησης.(Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών)