ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Τα θέματα αφορούν την εκλογή αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την έγκριση λογαριασμού  διαχείρισης οικονομικού έτους 2017 

Δύο ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας θα πραγματοποιήσει δύο (02) ειδικές συνεδριάσεις την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 στη Νιγρίτα και στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ»

Η πρώτη, θα διεξαχθεί  ώρα 19.00 μ.μ.  και αφορά στην «Aποδοχή παραίτησης της Δημοτικής Συμβούλου κ.Πλαστηράκη Μαρίας από αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εκλογή αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βισαλτίας για την πρώτη θητεία της Δημοτικής Αρχής 01.09.2019-06.11.2021»

Η δεύτερη ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, την ίδια μέρα και ώρα 19.30 μ.μ. με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την «Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης (Απολογισμού- Ισολογισμού- Αποτελέσματα χρήσεως) του Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2017».