ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΠΟ ΤΟ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ ΣΕΡΡΩΝ

Προς τα Σωματεία-μέλη του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Ν. Σερρών

Κάλεσμα σε διευρυμένη σύσκεψη από το Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Σερρών

Παρουσία του Γενικού Γραμματέα  της Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ κ. Μπράτη Δημητρίου, του Ταμία και μέλους της Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ, Μετόκη Ιωάννη και του μέλους του Γ.Σ. Νέλλα Μαρία

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ.ΑΔΕΔΥ Σερρών, καλεί τα Σωματεία-μέλη του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Ν. Σερρών, να συμμετέχουν  στη  διευρυμένη σύσκεψη των Δ.Σ. των δημοσιοϋπαλληλικών οργανώσεων Σερρών, των Γενικών Συμβούλων και της  Ε.Γ. του Ν.Τ.ΑΔΕΔΥ, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 7.00 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Σερρών παρουσία του Γενικού Γραμματέατης Εκτελεστικής Επιτροπής  ΑΔΕΔΥ κ. Μπράτη Δημητρίου, του Ταμία και μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής. ΑΔΕΔΥ , κ.Μετόκη Ιωάννη και του μέλους του Γενικού Συμβουλίου κ.Νέλλα Μαρία.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι:

Προετοιμασία για τη μαζική και δυναμική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ στις 18 Φεβρουαρίου  2020 και καλύτερη δυνατή οργάνωση αυτής.

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ.  Α.Δ.Ε.Δ.Υ  Σερρών παρακαλεί τους Πρόεδρους  και τα Διοικητικά Συμβούλια  των Συλλόγων μελών του Ν. Τ. ΑΔΕΔΥ Σερρών να συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν.