ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ

Ανήλθε στα 79,25 εκατ. ευρώ έναντι 66,57 εκατ. ευρώ, το 2016

 

Αύξηση τζίρου 19% το 2017 κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας γάλακτος Κρι Κρι

 

Αύξηση κατά 19% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας γάλακτος Κρι Κρι, το 2017, ο οποίος ανήλθε στα 79,25 εκατ. ευρώ έναντι 66,57 εκατ. ευρώ, το 2016.

Αναλυτικότερα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται, ως εξής: Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν στα 12,45 εκατ. ευρώ έναντι 10,99 εκατ. ευρώ, το 2016. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 9,89 εκατ. ευρώ έναντι 8,16 εκατ. ευρώ, το 2016. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 7,34 εκατ. ευρώ έναντι 6,24 εκατ. ευρώ, το 2016.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «στην ελληνική αγορά παγωτού, η Κρι Κρι ενίσχυσε τη θέση της, επιτυγχάνοντας συνολική αύξηση πωλήσεων 8,2%. Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, στην οποία  η Κρι Κρι κατέχει τη δεύτερη θέση, οι πωλήσεις της εμφάνισαν αύξηση 8,4%. Τέλος, στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να παρουσιάζουν αλματώδη ανάπτυξη (αύξηση 60,4%). Το αποτέλεσμα αυτό προέρχεται, κυρίως, από την επέκταση των συνεργασιών της Κρι Κρι σε όλες τις αλυσίδες super market της Μ. Βρετανίας. Η συμμετοχή των εξαγωγών ξεπερνά το 30% επί των συνολικών πωλήσεων του 2017».

Όσον αφορά στις επενδύσεις, για την ενίσχυση της παραγωγικής υποδομής της εταιρείας, υλοποιούνται επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα υλοποίησης έως τα τέλη του 2018. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «έμφαση θα δοθεί στην αναβάθμιση του εργοστασίου γιαουρτιού και στον εκσυγχρονισμό συγκεκριμένων γραμμών παραγωγής παγωτού. Για τα σχέδια αυτά, έχουν υποβληθεί αιτήσεις υπαγωγής τους στον αναπτυξιακό νόμο ν. 4399/2016».

Για τη χρήση 2017, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,115 ευρώ ανά μετοχή (2016: 0,09 ευρώ ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.