ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕΡΡΑΙΟΥΣ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΦΗΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΟ 2012

Ανακοίνωση Τμήματος Κοιμητηρίων Δήμου Σερρών προς τους Σερραίους

δημότες  που έχουν ενταφιασμένους στο Α΄και στο Β΄Κοιμητήριο Δήμου Σερρών

Πρόσκληση για να τακτοποιήσουν τα της διαδικασίας εκταφής  ενταφιασμένων το 2012

Πρόσκληση προς τους δημότες των Σερρών που έχουν ενταφιασμένους (και που έχουν αποβιώσει το έτος 2012)  στο στα Α΄ και στο Β΄ κοιμητήριο του δήμου Σερρών να προσέλθουν στο γραφείο των κοιμητηρίων για να προβούν στη διαδικασία της εκταφής.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του το Τμήμα Κοιμητηρίων Δήμου Σερρών αναφέρει τα παρακάτω:

Παρακαλούμε όλους τους δημότες οι οποίοι έχουν ενταφιασμένους και οι οποίοι αποβίωσαν το έτος 2012, στα Α & Β κοιμητήρια του δήμου Σερρών, να προσέλθουν στο γραφείο των κοιμητηρίων για να προβούν στη διαδικασία της εκταφής.

Έχουν σταλθεί συστημένες ειδοποιήσεις, οι οποίες επιστρέφουν πίσω.

Επειδή, έχει παρέλθει η προβλεπόμενη εξαετία ταφής, πρέπει να προβούμε σε οίκοθεν εκταφές.

Για τα ανωτέρω, παρακαλούμε όσους έχουν ενταφιασμένους και για κάποιο λόγο δεν παρέλαβαν τις ειδοποιήσεις, να προσέλθουν στο γραφείο κοιμητηρίων (τηλ. 2321022584).