Απριλιος 2018

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

κ.κ. αναγνώστες της «Σ» : Καλό μήνα και καλή εβδομάδα… Καλή Μεγάλη εβδομάδα …Σημαντικό χρονικό διάστημα για συμμετοχή στις πιο σπουδαίες λατρευτικές εκδηλώσεις του Χριστιανισμού …Εν αναμονή της Ανάστασης…

Read More »