ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Κα Ελένη Κατσαρίδου, φιλόλογο, υποψήφια δημοτική σύμβουλο με τη «Συμμαχία Σερραίων» και τον Αλέξανδρο Χρυσάφη: Δυνατά στον προεκλογικό αγώνα… Τα «ακούσματα» θετικά , τόσο για τον αγώνα σας όσο και για την έκβαση της «μάχης»…

Κο Βασίλη Γρέδη, σ. κουρέα, ανδρικές κομμώσεις: Πάντα σεμνός και σοβαρός… Σοβαρές και οι απόψεις σας για τα «πράγματα» με προσέγγιση και υπολογισμό όλων των παραμέτρων…