ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

κ.κ. Χρήστο Μέγκλα, πρόεδρο Επιμελητηρίου Σερρών, και λοιπά μέλη της διοίκησης: Καλή επιτυχία για την 3η Διεθνή Επιχειρηματική Έκθεση Σερρών SER-EXPO 2017.Μακάρι να «βαστήξει» ο καιρός και οι Σερραίοι να απολαύσουν τόσο τις επιχειρηματικές προσπάθειες και αποτελέσματα, όσο και το «πλούσιο» καλλιτεχνικό πρόγραμμα…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*