ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Κ.κ. αναγνώστες της «Σ»: Κατά το κοινώς λεγόμενο «φοβήθηκε το μάτι» μας από τις καταστροφές… Γι’ αυτό καλημέρα σας και καλή βδομάδα κι άλλο κακό μα νη μας βρει…