ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Κ.κ. αναγνώστες της «Σ»: Λόγω του αγώνα που γίνεται από όλη την ελληνική κοινωνία για την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορωνοϊού τίποτα δεν είναι όπως ήταν…Ο κορωνοϊός έχει επηρεάσει όλες τις εκφάνσεις και πτυχές της ζωής μας…Στο πλαίσιο αυτό και η «Σ» μέσα στο μήνα Απρίλιο (κάνοντας χρήση της ανάλογης διάταξης) θα εκδοθεί λιγότερες φορές απ΄ό,τι συνήθως. Όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τη λαίλαπα του κορωνοϊού, ακολουθώντας το «μένουμε σπίτι»…