ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Κ.κ. αναγνώστες της «Σ»: Μία και σήμερα για το 2020… «Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε, παιδιά»… Τι γρήγορα που περνάει ο καιρός… Κάντε τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και με αισιοδοξία ατενίστε το μέλλον… Να έχετε υγεία και ευημερία… Χρόνια Πολλά…