ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Κο Ιωάννη Μπαλάνο, ιατρό-ειδικό παθολόγο: Άριστος επιστήμονας… Στο πλευρό και των αθλητών, όπως μαρτυρεί η συμμετοχή σας στο Νέο Σκοπό σε ημερίδα ενημέρωσης στον αθλητικό χώρο…

Κο Σωτήρη Κοτσαμπά, πρόεδρο της ΟΕΒΕΣ Σερρών:  Υπερτοπικός παράγοντας στο χώρο των Βιοτεχνών και των Επαγγελματιών… Απόδειξη η υπογραφή σας στο αίτημα της ΟΕΒΕ Ξάνθης σε επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας που κοινοποιείται και στον πρωθυπουργό…