ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Κο Πάνο Καρακολίδη, αντιδήμαρχο Καθαριότητας Δήμου Σερρών: Αεικίνητος… Θετικό το αποτύπωμά σας στον Τομέα της καθαριότητα…

Κα Διαλεχτή Παυλάκη, επιχειρηματία, μέλος του δ.σ. του Επιμελητηρίου Σερρών: Δραστήρια και «μέσα στα πράγματα»…Το αναγνωρίζουν όλοι…