ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2019

Κ.κ. πολίτες των Σερρών: Μπορεί λόγω των ημερών όλη η προσοχή να είναι στραμμένη στις εκλογές και στους πάσης φύσεως συνδυασμούς και υποψήφιους όλων των επιπέδων… Όμως σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής όλων ότι διεξάγεται στην πόλη μας -για 15η φορά, παρακαλώ- η Διεθνής Πανεπιστημιάδα Θεάτρου με φοιτητικούς θιάσους από όλον τον κόσμο. Αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουμε τις προσπάθειες της νέας γενιάς στο θεατρικό σανίδι…