ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Κ.κ. αναγνώστες της «Σ»: Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, στην από 07/06/2021 συνεδρίασή τους αποφάσισαν την πραγματοποίηση 24ωρης Απεργίας την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, αντιτασσόμενα στο κυβερνητικό νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις. Γι’ αυτό το λόγο η «Σ» δεν θα εκδοθεί και δεν θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή. Θα είμαστε μαζί και πάλι από τη Δευτέρα