ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Αναστασίας Φαρμακολυτρίας, την Κυριακή   … Χρόνια Πολλά από τη «Σ» στις 

 Αναστασία Μαλάμογλου, φοιτήτρια Γεωπονίας, Αναστασία Μακενατζή, υπάλληλο

Να είστε πάντα γερές και να πετυχαίνετε ό,τι επιθυμείτε…

Κο Γιάννη Λιούμπα, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ: Σημαντικό να βρίσκονται Σερραίοι στα κέντρα λήψης αποφάσεων… Η δράση σας γίνεται σιγά σιγά αντιληπτή…