ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Κ.κ. αναγνώστριες και αναγνώστες: Δεκέμβριος… Τελευταίος μήνας και αρχή αυτού…Καλό μήνα, με υγεία και χαρά…