ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Απορρίφθηκε η πρόταση της δημοτικής αρχής του Δήμου Βισαλτίας , η οποία δηλώνει την πρόθεσή της να την επανακαταθέσει προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο Βισαλτίας

 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βισαλτίας και η ενημέρωση από τη δημοτική αρχή

 

πρόταση αυτή απορρίφθηκε, καθώς τη στήριξαν μόνο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής και ο κ. Παπαγιάννης από την αντιπολίτευση, ενώ την καταψήφισαν οι υπόλοιποι Σύμβουλοι αντιπολίτευσης και οι ανεξάρτητοι Σύμβουλοι, χωρίς όμως κανένας να καταθέσει κάποια πρόταση ως προς το τι πρέπει να γίνει στο Δήμο αντί αυτών των έργων.

 

«Η πρόταση που («κατέβασε») (Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βισαλτίας) η δημοτική αρχή του Δήμου Βισαλτίας απορρίφθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, καθώς τη στήριξαν μόνο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής και ο κ. Παπαγιάννης από την αντιπολίτευση, ενώ την καταψήφισαν οι υπόλοιποι Σύμβουλοι αντιπολίτευσης και οι ανεξάρτητοι Σύμβουλοι, χωρίς όμως κανένας να καταθέσει κάποια πρόταση ως προς το τι πρέπει να γίνει στο Δήμο αντί αυτών των έργων. Η Δημοτική Αρχή, σε περίπτωση που δε λάβει ρεαλιστικές και εμπεριστατωμένες προτάσεις, για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος, από αυτούς που συστηματικά το καταψηφίζουν, θα επανέλθει επανακαταθέτοντας την πρόταση της». Με την παραπάνω επισήμανση η δημοτική αρχή της Βισαλτίας με δελτίο Τύπου προβαίνει στην ενημέρωση για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Συγκεκριμένα, η δήμαρχος Βισαλτίας Αγνή Δουβίτσα, με δελτίο Τύπου σε ενημέρωσή της για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βισαλτίας, τονίζει τα παρακάτω :  

Κάθε τέλος του έτους, οι Δήμοι καλούνται να συντάξουν το Τεχνικό Πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς. Καλούνται δηλαδή, να ιεραρχήσουν τις ανάγκες της περιοχής τους και να κατανείμουν τις – λιγοστές πλέον – κρατικές ενισχύσεις, σε έργα που κατά το δυνατόν θα καλύψουν τις ανάγκες αυτές.

Για τον λόγο αυτό, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βισαλτίας, ζήτησε από τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων να καταγράψουν τα προβλήματα της περιοχής τους και να προκρίνουν αυτά που, οι τοπικές κοινωνίες, θεωρούν ότι πρέπει ο Δήμος να αντιμετωπίσει. Οι περισσότεροι ανταποκρίθηκαν και, με τα Τοπικά Συμβούλια, κατέθεσαν στο Δήμο τις προτάσεις τους.

Στη συνέχεια, η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, κατηγοριοποίησε αυτές τις απαιτήσεις για έργα και τις ιεράρχησε, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι σημαντικότερες και οι περισσότερες, με τα χρήματα που διαθέτει ο Δήμος για την εκτέλεση έργων.

Τα έργα που προέκυψαν είναι τα εξής:

  • Επισκευές – Βελτιώσεις Δημοτικών οδών, δηλαδή ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους που παρουσιάζουν προβλήματα και λακκούβες.
  • Κατασκευές πεζοδρομίων – αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τραγίλου, Αχινού και Βισαλτίας, έργο που πρότειναν οι περισσότεροι πρόεδροι
  • Επισκευές βελτιώσεις νεκροταφείων σε όλα τα χωριά του Δήμου
  • Έργα διαχείρισης απορριμμάτων, που ο Δήμος έχει την υποχρέωση να κάνει
  • Η κατασκευή του δρόμου προς τις εργατικές κατοικίες της Νιγρίτας, οι οποίες ολοκληρώθηκαν, κατοικούνται, αλλά η πρόσβαση σε αυτές είναι κακή
  • Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων, που είναι μια συνεχής και πάγια ανάγκη
  • Επέκταση του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου

Αυτή είναι η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018, η οποία κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε, καθώς τη στήριξαν μόνο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής και ο κ. Παπαγιάννης από την αντιπολίτευση, ενώ την καταψήφισαν οι υπόλοιποι Σύμβουλοι αντιπολίτευσης και οι ανεξάρτητοι Σύμβουλοι, χωρίς όμως κανένας να καταθέσει κάποια πρόταση ως προς το τι πρέπει να γίνει στο Δήμο αντί αυτών των έργων.

Η Δημοτική Αρχή, σε περίπτωση που δε λάβει ρεαλιστικές και εμπεριστατωμένες προτάσεις, για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος, από αυτούς που συστηματικά το καταψηφίζουν, θα επανέλθει επανακαταθέτοντας την πρόταση της.

Το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα έχει προκύψει μέσα από τις ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών του Δήμου και αυτά ακριβώς θα πρέπει να λύνει.

Θα παραμείνουμε σταθεροί στην άποψη ότι, η επίλυση των προβλημάτων των συνδημοτών μας, είναι πάνω από κάθε πολιτική και προσωπική αντιπαράθεση.                      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*