ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ.Ε ΣΕΡΡΩΝ

Είχε αντιπροσωπεία του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Στρατιωτικής της Περιφερειακής Ενότητας  (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.) Σερρών

 

Συνάντηση γνωριμίας με το Βουλευτή της Π.Ε. Σερρών Μεγαλομύστακα Αναστάσιο

 

Συνάντηση γνωριμίας με το Βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών κ. Μεγαλομύστακα Αναστάσιο είχε αντιπροσωπεία του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Στρατιωτικής της Περιφερειακής Ενότητας  (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.) Σερρών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι κυριότεροι σκοποί επίτευξης που έχει θέσει το επαγγελματικό σωματείο υπό την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.).Στο σχετικό δελτίο Τύπου της Ένωσης αναφέρονται τα παρακάτω:

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Σερρών πραγματοποίησε εκτάκτως, στις 09 Ιουλ 2018,συνάντηση με το Βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών κ. Μεγαλομύστακα Αναστάσιο.

Εν τοις πράγμασι συντελέστηκε εθιμοτυπικού χαρακτήρα γνωριμία και εν συνεχεία παρουσιάστηκαν οι κυριότεροι σκοποί επίτευξης που έχει θέσει το επαγγελματικό σωματείο υπό την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)και οι οποίοι υπόκεινται του προβληματισμού των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Μεγαλομύστακας όντας γόνος στρατιωτικής οικογένειας και διακατεχόμενος από ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατανόησε πλήρως τα ανακύπτοντα θέματα της θεματολογίας της Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Σερρών, μεγάλο μέρος των οποίων εγνώριζε βιωματικά. Επιπρόσθετα, υπήρξε δέσμευση για περαιτέρω συνεργασία ώστε δια συμβολής του να εξορθολογήσει το εργασιακό περιβάλλον των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αποδεχόμενος σε κάθε περίπτωση της υγιούς δραστηριοποίησης της σωματειακής εκπροσώπησης των εν ενεργεία στρατιωτικών.

Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Σερρών υπό πνεύμα ικανοποίησης χαιρετίζει τη θετική αντιμετώπιση του κ. Βουλευτή και προσβλέπει στην ανάδειξη και θεραπεία χρόνιων παθογενειών.

Το Πρωτοβάθμιο Σωματείο συνεχίζει την απερίσπαστη παρουσίαση των έλλογων, αντικειμενικών και δίκαιων θεμάτων που απασχολεί το μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να παράσχει εξατομικευμένη ανάλυση κατανόησης της υφιστάμενης θεματολογίας ώστε να επιτευχθεί επίλυσή τους και υπό το αδιαπραγμάτευτο περιβάλλον της πολιτικής ουδετερότητας.