ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ , ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

Το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ και η βουλεύτρια Αφροδίτη Σταμπουλή συνέχισαν τις επισκέψεις στους δήμους της Π.Ε. Σερρών

 

Συναντήσεις με τους δημάρχους Σιντικής, της Ηράκλειας και του Εμμανουήλ Παππά

 

Το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ και η βουλεύτρια Αφροδίτη Σταμπουλή συνέχισαν τις επισκέψεις στους δήμους της Π.Ε. Σερρών. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Δήμαρχο Σιντικής κ. Φώτη Δομουχτσίδη την Παρασκευή 27-7-2018, με τον Δήμαρχο Ηράκλειας κ. Κλεάνθη Κοτσακιαχίδη τη Δευτέρα 30-7-2018 και με τον Δήμαρχο Εμ. Παππά κ. Δημήτριο Νότα την Τετάρτη 1-8-2018.

Η Α. Σταμπουλή ενημερώθηκε για τα θέματα διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τη χρηματοδότηση των σχετικών έργων από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως και για την ικανοποιητική  αξιοποίηση των προγραμμάτων Φιλόδημος, με πολλά κοινά σημεία στους τρεις Δήμους παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις. Επίσης διαπιστώθηκε η μεθοδική επιδίωξη ένταξης της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στο αντίστοιχο πρόγραμμα. Ως κοινά χρονίζοντα προβλήματα αναδείχθηκαν οι καθυστερήσεις στα τοπικά έργα οδοποιίας και συντήρησης, καθώς και στα έργα καθαρισμού ρεμάτων, στα οποία θεσμικά δεν προβλέπεται παρέμβαση από τους Δήμους.

Όσον αφορά στους Δήμους Σιντικής και Ηράκλειας υπάρχει ιδιαίτερος προβληματισμός για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου ενόψει και της αλλαγής της νομοθεσίας, όπως και για την προστασία και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής σε συνεργασία πάντα με το Φορέα Διαχείρισης Κερκίνης.

Κατά τις συζητήσεις διερευνήθηκαν οι δυνατότητες δράσεων για τη συντήρηση και ανάδειξη της Βυζαντινής οχύρωσης του Σιδηροκάστρου, για τη δρομολόγηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στο Δήμο Ηράκλειας και η ολοκλήρωση των αθλητικών εγκαταστάσεων με στόχο τη βέλτιστη χρήση τους  στο Δήμο Εμ. Παππά.

Κατά την περιοδεία η οποία θα συνεχιστεί, διαπιστώνεται η συνεισφορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση του στόχου της κυβέρνησης για την βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων της χώρας, η οποία αναμένεται να μεγιστοποιηθεί με την καθαρή έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο.(Πηγή: Αφροδίτη Σταμπουλή,Βουλεύτρια Σερρών).