ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τρεις υποψηφίοι διεκδικούν να διαδεχθούν τον καθηγητή Αχιλλέα Ζαπράνη στη διοίκηση του ιδρύματος.

 

Πρυτανικές εκλογές την Τρίτη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Εκλογές διεξήχθησαν την Τρίτη  στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την ανάδειξη πρύτανη και τριών αντιπρυτάνεων, με θητεία τεσσάρων ετών, με ημερομηνία έναρξης των θητειών την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου 2022. Οι κάλπες άνοιξαν στις 9 το πρωί, με τρεις υποψηφίους να διεκδικούν να διαδεχθούν τον καθηγητή Αχιλλέα Ζαπράνη στη διοίκηση του ιδρύματος.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού εξέτασε τις προϋποθέσεις του νόμου και των σχετικών κωλυμάτων εκλογιμότητας, ανακήρυξε υποψήφιους για τη θέση του πρύτανη τον νυν αντιπρύτανη στη σημερινή διοίκηση του ΠΑΜΑΚ, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, καθώς και τους καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Στυλιανό Κατρανίδη και του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Λάζαρο Τριάρχου.
Οι κάλπες επρόκειτο να κλείσουν στις 7 το βράδυ. Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί επίσης με φυσική κάλπη σήμερα, τις ίδιες ώρες.
Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή πρύτανη και αντιπρυτάνεων απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Ιδρύματος και από το σύνολο των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος.