ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Τμήμα Φαρμάκων-Φαρμακείων)

 

Ανακοίνωση για τις κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων στην Π.Ε. Σερρών

 

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Τμήμα Φαρμάκων – Φαρμακείων) ανακοινώνει ότι οι κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών  που προέκυψαν μέχρι τις 31-5-2018, είναι οι εξής :

 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΑΜΦΙΠΟΛΗ Αμφίπολη 185 0 1
  Ηλιοκώμη 342 0 1
  Συμβολή 275 0 1
  Αγγίστα 295 0 1
  Δόμιρος 154 0 1
  Μικρό Σούλι 385 0 1
         
ΒΙΣΑΛΤΙΑ Ζερβοχώρι 87 0 1
  Λευκότοπος 311 0 1
  Πατρίκι 291 0 1
  Χουμνικό 303 0 1
  Λυγαριά 284 0 1
  Άγιος Δημήτριος 292 0 1
  Αηδονοχώρι 287 0 1
  Καστανοχώρι 122 0 1
         
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ Μεσοκώμη 108 0 1
  Μέταλλα 180 0 1
         
ΗΡΑΚΛΕΙΑ Καλόκαστρο 372 0 1
  Τριάδα 267 0 1
         
ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ Αγιοχώρι 276 0 1
  Μανδήλι 105 0 1
  Σκοπιά 108 0 1
  Σταθμός Αγγίστας 177 0 1
  Άγιος Χριστόφορος 192 0 1
  Αγριανή 295 0 1
  Αναστασιά 258 0 1
  Δήμητρα 374 0 1
  Μεσορράχη 407 0 1
  Μύρκινος 199 0 1
  Μυρρίνη 236 0 1
  Νέα Πέτρα 277 0 1
  Σφελινός 304 0 1
         
ΣΕΡΡΕΣ Ελαιώνας 420 0 1
  Μονοκκλησιά 311 0 1
  Χριστός 386 0 1
  Αδελφικό 254 0 1
  Βαμβακούσσα 243 0 1
  Κουβούκλιο 222 0 1
  Κωνσταντινάτο 332 0 1
  Άνω Βροντού 199 0 1
         
ΣΙΝΤΙΚΗ Ανατολή 369 0 1
  Μακρινίτσα 280 0 1
  Πλατανάκια 444 0 1
  Γόνιμο 455 0 1
  Μανδράκι 379 0 1
  Καπνόφυτο 181 0 1
  Άγκιστρο 373 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ : 46  

– Οι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά στο e-mail της Υπηρεσίας dygeias@serres.pkm.gov.gr το διάστημα 1-15 ΙΟΥΛΙΟΥ  2018.

– Ο αιτών φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλει τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.

– Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο  που αφορά τις διαδικασίες για την χορήγηση άδειών ίδρυσης φαρμακείων, καθώς και για τη σειρά προτεραιότητας μεταξύ φαρμακοποιών, που επέδωσαν αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση την ίδια ημέρα, είναι σε ισχύ οι διατάξεις  του άρθρου 64 του ν.4509/2017(ΦΕΚ 201 Τ.Α΄ 22-12-2017) ΄΄.

– Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, ήτοι μετά τις 15:00μ.μ., θα  πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας μας  κ. Ιωάννη Θεοδωρίδη (τηλ: 23213 50329 ) ή στην προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. Ευαγγελία Τανταλάκη (τηλ.23213 50475).

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν από το Γραφείο Τύπου του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών.